Sök

Våld och hot

Våld i nära relationer drabbar oftast kvinnor. I Sverige utsätts cirka 25 000 kvinnor för misshandel av sin partner varje år och cirka 17 kvinnor dödas varje år av sin partner.

Våld förekommer på ett flertal olika sätt vilket Kalix kommun arbetar aktivt mot. Socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp för den som önskar och känner sig utsatt eller utsätter andra. Den vanligaste formen av våld som socialtjänsten erbjuder hjälp mot är våld i nära relation. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser samt i heterosexuella såväl som homo- och bisexuella relationer. Våldet är dock vanligast mot kvinnor och i Sverige utsätts cirka 25 000 kvinnor för misshandel av sin partner varje år, och cirka 17 kvinnor dödas varje år av sin partner. Det finns även andra former av våld som Socialtjänsten jobbar med. Förutom stödinsatser kring våld i nära relation kan stöd och hjälp även ges mot hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel.

Det finns hjälp att få, du är inte ensam!

Socialtjänsten i Kalix har ett team som är särskilt specialiserat på våld. Härifrån kan du få professionell hjälp i olika former. Teamet har särskild kompetens för att aktivt arbeta med personer som är utsatt för våld och behöver hjälp. Kontakten med socialtjänsten som vuxen är frivillig och ligger under sekretess. Ansöker du om stöd och hjälp inleds en utredning och hjälpinsatser kan påbörjas. Här är exempel på stöd och hjälp som kan ges:

 • Information kring vad det innebär att vara våldsutsatt
 • Rådgivning
 • Motivering
 • Enskilda stödsamtal
 • Behjälplig vid kontakt med andra myndigheter
 • Viss praktisk hjälp kan ges
 • Skyddsbedömningar
 • Farlighetsbedömningar
 • Hjälp med boende i särskilda fall

Olika former av våld

Våld förekommer i olika former och kan kortfattat beskrivas på följande sätt:

 • Fysiskt våld. Handlar exempelvis om att slå, knuffa, bryta, sparka, bränna, skära, klämma, nypa, lugga, hålla fast, förhindra och ta strypgrepp.
 • Psykiskt våld. Handlar exempelvis om kontroll, svartsjuka, anklagelser, kränkningar, hot, att skrämma, att förlöjliga, att ignorera, att förhindra sömn, att sprida falska rykten, att göra falska anmälningar med mer.
 • Ekonomiskt våld. Handlar exempelvis om makt över pengar, att förhindra och försvåra jobb eller studier, att ta lån och skapa skulder.
 • Sexuellt våld. Handlar exempelvis om att känna sig tvingad att utföra sexuella handlingar utan någon egen lust, att inte våga neka och att utföra sexuella handlingar som inte känns ok.
 • Materiellt våld. Kan exempelvis handla om förstörelse av privata ägodelar, ofta i samband med svartsjuka. Det kan vara fotografier, kläder, brev och betydelsefulla minnessaker. Saker som ger möjlighet till kontakter med andra skadas eller förhindras ofta, exempelvis telefon, bilnycklar och liknande.
 • Socialt våld. Handlar exempelvis om att förhindra social samvaro, vänskap och relationer med andra människor. Begränsa yttre kontakter och att medvetet skapa situationer för att isolera. Social kontroll. Låsa in, förhindra och försvåra.
 • Försummelse. Handlar exempelvis om att inte låta någon annan får sina behov tillgodosedda, att avsiktligt låta en annan person få negativa upplevelser. Till exempel genom att ställa in duschen på kallt/hett vatten, inte ge medicin, inte hjälpa till/från toaletten, undanhålla mat/vatten (vanligt bland äldre personer).

Kontakt

Den som har varit utsatt av våld under en längre tid har vanligtvis svårt att lämna våldsutövaren. Alla som vill ha hjälp är välkomna att kontakta Socialtjänsten så att hjälpinsatser kan påbörjas. Du kan även ringa Socialtjänsten om det finns oro för någon annan person som är utsatt för våld och göra en orosanmälan.

Den som vill ansöka om stöd och hjälp eller göra en orosanmälan utifrån våld är välkommen att ringa till socialtjänsten eller lämna in en orosanmälan via e-tjänst!

Bild av Hanna Henriksson

Hanna Henriksson

Områdeschef - IFO

Områdeschef för Individ- och familjeomsorgen.  

Telefon: 0923-654 00
Mobil: 070-300 11 68
Mottagning gällande våld

Mottagning gällande våld

Socialsekreterare

Arbetar med rådgivning, ansökningar, orosanmälningar för personer utsatta för våld. Telefontid: Måndag, onsdag, fredag 08.30–12.00. Tisdag, torsdag 13.00–16.00.  

Telefon: 076-772 49 56 eller 072-246 41 44.

Övriga kontakter som kan ge information och hjälp

• Kalix Kvinnojour 0923 – 132 71, måndag – fredag klockan 08.00-16.00, eller på jourtelefon 076 – 807 67 30 övrig tid. Kvinnojouren kan också kontaktas via e-post kalix@roks.se.
• Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.
Nationellt centrum för kvinnofrid
Samverkan mot våld
Arbete mot hedersförtryck
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter)
• Brottsofferjouren - Ring 116 006 eller besök hemsidan.
Unizonjourer.se samlar olika stödverksamheter
Talita.se hjälper dig som vill ta dig ut ur prostitution, pornografi och människohandel

Vid akuta situationer ringer du ALLTID till Polisen, telefon 112!