Kalix kommuns integrationsfond

Har ni idéer om hur ni skulle vilja jobba med aktiviteter för att skapa ett ännu attraktivare Kalix där alla ryms? Inbegriper det våra nyaste invånare? Nu har företag, föreningar och organisationer möjlighet att söka pengar ur Kalix kommuns integrationsfond.

Kommunstyrelsen i Kalix kommun har beslutat att avsätta tre miljoner kronor till olika former av integrationsprojekt under perioden år 2016-2018. Integrationsfonden består av medel som tidigare utbetalats från staten.

Integrationsfondens mål är att:

  • leda till förbättrad integration
  • utveckla integrationsfrämjande verksamheter
  • verka för att utrikes födda ges samma möjligheter som inrikesfödda.

Målgrupp för aktiviteter/projekt:

  • Alla nyanlända vuxna, barn och ungdomar
  • Ensamkommande barn och ungdomar
  • Kommunens invånare, alla i kommunen berörs och kan medverka i integrationsprocesser.

Hur söker man?

Ansökan om pengar från integrationsfonden görs skriftligen på blanketten "Ansökan om anslag". 
Glöm inte att ta del av de rutiner och regler för integrationsfonden, som Kommunstyrelsen har fastställt.

Ansökningar behandlas löpande och beredning av ansökningarna sker varje månad.

Efter genomför projekt fyller du i blanketten "Redovisning av genomfört projekt".

Välkommen med din ansökan!

Frågor besvaras av:

        
  • Skapad: 2016-06-13
  • Senast ändrad: 2017-10-18
  • Sidansvarig: Webmaster