Skip to content
Sök

Kalix kommuns integrationsstipendium

Kalix kommun integrationsstipendium ska uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration. Stipendiet kan delas ut till förening i Kalix kommun och vara en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration inom fritids- och kulturområdet.

Stadgar

Kalix kommun har instiftat ett integrationsstipendium för att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration.

Stipendienamn

Stipendiet benämns Kalix kommuns integrationsstipendium.

Ändamål

Stipendiet kan delas ut till ideell förening i Kalix kommun och vara en sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration inom fritids- och kulturområdet.
Insatsen främjar samarbete och bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund.
Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baseras inte enbart på avståndstagande från rasism och diskriminering.
Insatsen ska ha gett ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Kalix kommun.

Stipendiets storlek samt utnämning av stipendiat

Fritids- och kulturnämnden fastställer årligen den totala stipendiesumman samt fördelar summan på lämpligt antal mottagare.

Kungörelse

Kungörande om stipendium sker genom annons och via kommunens hemsida www.kalix.se

Förslag – ansökan

Förslag på stipendiater eller ansökan om stipendium ska vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast den 30 april.

Beslut om mottagare av stipendiet

Fritids- och kulturnämnden beslutar om mottagare vid nämndssammanträdet närmast efter 30 april.

Utdelning av pris

Stipendiet utdelas i samband med evenemang inom fritids- och kultur-nämndens verksamhetsområde.

Skicka ditt förslag senast den sista april:
Kalix kommun, Fritids- och kulturförvaltningen, Nygatan 4, 952 81 Kalix.
Det går också bra att maila: fritids-ochkulturnamnden@kalix.se