Sök

Vårdnadsbidrag

Kommunalt vårdnadsbidrag avskaffades den 1 februari 2016, men beviljade bidrag kommer fortsatt att betalas ut och behandlas som en EU-familjeförmån.

Läs mer om kommunalt vårdnadsbidrag på Försäkringskassans hemsida.