Skip to content
Sök

Psykisk hälsa - Saga Kalix

Kalix kommun har upprättat en hemsida, sagakalix.se, som är riktad mot barn och ungas psykiska hälsa där man snabbt ska kunna gå in och se vart inom kommun och landsting man ska vända sig för att få hjälp. SAGA står för Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa.

Denna webbplats är för dig som vill veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp. Här kan du dels hitta information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, och dels uppgifter om vilka verksamheter i kommunen och landstinget som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

Läs mer på http://www.sagakalix.se