ABC föräldrautbildning

Kalix kommun erbjuder nu alla föräldrar som har ett femårigt barn i familjen föräldrastödsutbildning inom programmet ABC (Alla Barn i Centrum).

ABC-programmet har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till all stärka relationen mellan barn och förälder.

Starka band mellan barn och föräldrar är den absolut bästa grunden för en harmonisk uppväxt, som gör att barnen kan växa upp till trygga och självständiga individer. Gruppträffarna leds av utbildade ledare, och är en investering inför framtiden!

Utbildningen är kostnadsfri, och riktar sig till mammor, pappor eller andra vuxna som har en föräldraroll med barn från 3-7 år. Föräldrautbildningen innefattar fyra träffar med en uppföljningsträff efter cirka en månad. Vi träffas klockan 18.00-20.30 i Familjecentralens lokaler, vid behov även dagtid vid Kalix kommunförvaltning.

<Vidare till anmälan>

Anmälningar sker kontinuerligt. Antal grupper och datum för mötestillfällen bestäms efter att vi har sammanställt tillräckligt många anmälningar. 

        
  • Skapad: 2013-12-18
  • Senast ändrad: 2013-12-18
  • Sidansvarig: Webmaster