Sök

ABC föräldrautbildning

Kalix kommun har tagit ett viktigt beslut i folkhälsans tecken, att erbjuda generellt föräldraskapsstöd till alla föräldrar i Kalix, hur kan det bli möjligt? Tre personer jobbar nu med att starta upp ABC i Kalix på nytt!

I projektet jobbar Ingela Brännvall Bergdahl, Susanna Björnermark och Johanna Larsson (för närvarande föräldraledig) och planering pågår för fullt!

Vad händer nu?

Här berättar Susanna Björnermark om vad som är på gång:
Till hösten kommer vi att ge mer specifik information då vi i startskedet planerar att vända oss till föräldrar med barn som skall börja förskoleklass. Målsättningen är att på lång sikt erbjuda detta till fler föräldrar i andra årskurser. Fokus att stärka det förebyggande arbetet i Kalix kommun.

Att vara förälder är inte bara en dans på rosa moln. De kan också vara en känslomässig berg och dalbana som kantas av tvivel. Att kommunicera, att samverka med skolan, att se och använda sitt nätverk är bra och tryggt. De festa ifrågasätter någon gång sin egen roll som förälder eller känner oro över sitt barn.

ABC 3–12 år – barnets bästa i fokus, är metoden vi kommer att erbjuda er.

Kontakt

Har du redan nu tankar eller vill veta mer, hör gärna av dig.

Ingela Brännvall Bergdahl
076 -848 08 42, ingela.branvallbergdahl@kalix.se
Susanna Björnermark
070-597 99 94, susanna.bjornermark@kalix.se