Skip to content
Sök

ABC – gruppträffar

Kalix kommun har tagit ett viktigt beslut i folkhälsans tecken, att erbjuda generellt föräldraskapsstöd till alla föräldrar i Kalix, hur kan det bli möjligt? Tre föräldracoacher jobbar nu med att starta upp ABC i Kalix på nytt!

Att vara förälder är inte bara en dans på rosa moln. Det kan också vara en känslomässig berg- och dalbana som kantas av tvivel. Att kommunicera, att samverka med skolan, att se och använda sitt nätverk är bra och tryggt. De flesta ifrågasätter någon gång sin egen roll som förälder eller känner oro över sitt barn. 

Vad är ABC?

ABC är gruppträffar för ALLA vårdnadshavare och andra vuxna som har föräldrarollen till barn i åldern 3-12 år. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och vi träffas vid fyra tillfällen samt en återträff.

Träffarna handlar om hur man kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer. Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området.

Anmälan till ABC

Våren 2023 fortsätter vi att erbjuda ABC-gruppträffar för vårdnadshavare eller annan vuxen som har en föräldraroll till barn i förskoleklass. Det är fyra träffar plus en återträff. Varje träff äger rum klockan 18.00–20.30 på respektive skola. Om det finns platser kvar fyller vi på grupperna med övriga vårdnadshavare till barn i åldern 3-12 år.

Innanbäckens skola:
20 mars, 27 mars, 17 april, 24 april, återträff 8 maj.

Sangis skola:
22 mars, 29 mars, 19 april, 26 april, återträff 10 maj.

Näsbyskolan:
20 mars, 27 mars, 17 april, 24 april, återträff 8 maj.

Kontakta föräldracoacherna

Ingela Brännvall Bergdahl
076 -848 08 42, ingela.branvallbergdahl@kalix.se
Susanna Björnermark
070-597 99 94, susanna.bjornermark@kalix.se
Johanna Larsson
076-114 74 43, johanna.larsson@kalix.se