Sök

ABC föräldrautbildning

Kalix kommun erbjuder alla vårdnadshavare för barn i åldern 3–12 år kostnadsfri föräldrastödsutbildning inom programmet ABC (Alla Barn i Centrum).

Vad är ABC ?

ABC kursen riktar sig till mammor, pappor eller andra vuxna som har en föräldraroll till barn i åldern 3 – 12 år.

Träffarna leds av utbildade gruppledare och vi träffas vid fyra tillfällen samt en återträff. Varje träff omfattar 2,5 timmar.

Hur vill du att ditt barn skall komma ihåg dig om 20 år ?  Få saker är viktigare än relationen till våra barn. Träffarna har olika teman som handlar om hur man kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer. Tillsammans med andra föräldrar  får du tillfälle att utbyta erfarenheter.

Det är kostnadsfritt att medverka.

Mer information om ABC finns på www.allabarnicentrum.se.

Du kan även kontakta Kalix kommuns ABC samordnare på 0923-650 00 eller e-post.

Anmäl dig till ABC

Du kan anmäla dig löpande. Vi startar upp nya ABC-kurser så snart det är möjligt. Anmäl ditt intresse via anmälningsformuläret nedan.

Notera även om du är intresserad av kurs på dag eller kvällstid och om du vill ingå i en föräldragrupp som hålls på lätt svenska. Du kommer att få bekräftelse via e-post att din anmälan är mottagen.