Sök

Fakta om Kalix

Kalix är en naturskön kommun där man lätt hittar många vackra vyer att njuta av. Centralorten ligger just där Kalixälvens vatten möter havet i Bottenviken.

Så tidigt som för 600 år sedan insåg folket det vackra läget och började bygga en kyrka på en kulle vid vattnet. År 1472 invigdes kyrkan i Kalix.

Rik kultur

Kalix har alltid funnits i skärningspunkten mellan olika kulturer och med inflyttning från alla fyra väderstrecken. Det har vidgat vårt sätt att se på omvärlden. Ett resultat av det är att näringslivet idag är varierat med allt från storindustri till ett rikt småföretagande. Kalix är förvaltningsområde för de nationella minoritetsspråken finska och meänkieli.

Betydande pappersindustri

Den största industrin i Kalix, men också i hela östra Norrbotten, är massa- och pappersbruket BillerudKorsnäs i Karlsborg med cirka 400 anställda och en omsättning på 1,8 miljarder kronor per år.

Världsledande företag

Några av Sveriges främsta elektronikindustrier är baserade i Kalix. Doro Care (före detta Caretech) är ett världsledande företag inom området trygghetslarm. De samarbetar om utbildning och forskning med vårt utbildnings-centra, Kalix UniverCity.

Service och träprodukter

Kalix är ett IT-centrum med flera hundra anställda i Callcenterbranschen som ger service till hela Norden.
Samverkande träförädlingsföretag utvecklar snickeri och byggprodukter. Setra Rolfs Såg är ett sågverk - med ett 80-tal anställda - som förädlar den senvuxna Norrbottens-tallen. Huvudkontoret för Sveaskog AB ligger i Kalix.

Nytänkande entreprenörer

Partbyggen är ett familjeföretag som producerar färdiga badrum till hotell och passagerarbåtar. Våra verkstadsföretag tillverkar lösningar för solvärme eller komponenter till Europas bilindustri.

Kalix i korthet

Det finns 792 öar i skärgården. 
Kalix kommun har 39,1 mil kust 
Kalix älv är en av Sveriges fyra nationalälvar och därmed skyddad från utbyggnad. De övriga tre är Torneälven, Piteälven och Vindelälven. 
Det tas upp 60 ton äkta Kalix Löjrom i fjärdarna runt Kalix varje år.
År 2019 var 346 ideella föreningar med säte i Kalix kommun registrerade hos skatteverket.
Antalet anställda vid Kalix kommun uppgick 2019 till 1575 personer, inklusive vikarier som varit anställda i tre månader eller mer.

Antal invånare den 31 december 2021: 15 768.

Dagens längd

I midsommartid går solen upp 01:00 och ner 23:57 
I midvintertid går solen upp 09:49 och ner 13:02

Geografisk position

Latitud N 65 51 
Longitud E 23 08

Skattesats 2020

Kommun: 22,55 procent
Landsting: 11,34 procent
Begravningsavgift: 0,25 procent
Totalt: 34,14 procent
Kyrkoavgift (frivillig): 0,90 procent

Aktuell skattesats för Sveriges samtliga kommuner hittar du alltid på Skatteverkets hemsida.

Fler kommunfakta

Avgifter och taxor

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här nedan kan du läsa mer om de taxor som Kalix kommun har.

Befolkning

Här samlar vi aktuell befolkningsstatistik. All statistik är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Historia

Redan för flera tusen år sedan kom de första människorna hit till trakterna runt Kalix. Då rörde det sig dock troligtvis bara om enstaka vandringsmän på genomresa, idag kommer människorna hit för att ...

Kommunens ekonomi

Kalix kommuns ekonomienhet ansvarar för leverantörsfakturor, kundfakturering, in- och utbetalningar samt löpande redovisning och uppföljning av kommunstyrelsens och de olika nämndernas budgetområden.

Nyckeltal - Öppna data

Kalix kommun strävar efter att publicera öppna data om kommunen, det är data som fritt kan återanvändas av den som vill. Öppna data från SKL:s databas Kolada inkluderar idag nära 1 500 nyckeltal för S ...

Revisionsberättelser

De förtroendevalda revisorerna i kommunrevisionen granskar kommunstyrelsen och nämndernas verksamhet. Lekmannarevisorerna granskar kommunala bolag och stiftelser.