Skip to content
Sök

Kalix Löjrom – ett steg närmare besökaren

Jordbruksverket och Kalix kommun samarbetar i ett unikt pilotprojekt i Kalix. Det handlar om att använda produkter med skyddad EU-beteckning i destinations- och utvecklingsarbetet. Resultatet ska visa hur svenska matprodukter kan utgöra grunden för turistiska koncept och bidra till ekonomisk utveckling på destinationen.

De senaste åren har så väl Kalix kommun som företag inom besöksnäring och destinationsutveckling på orten arbetat med frågan om hur man tillsammans skulle kunna få ut mer av det världsberömda varumärket Kalix Löjrom – i och med detta unika samarbete mellan Kalix kommun och Jordbruksverket går man nu in i skarpt läge.
– Vi har arbetat med denna fråga i nästan två års tid och nu när Kalix Löjrom är i ropet som aldrig förr är vi förstås extra glada över att äntligen kunna presentera detta pilotprojekt, berättar Åsa Andersson Ulvede, projektledare med många års erfarenhet från besöksnäring och destinationsutveckling.

Projektägare är Kalix kommun och alla företag som arbetar eller ser möjligheter med Kalix Löjrom är välkomna att delta i projektet.
– Vi vill samla alla intressenter för att tillsammans få ut det mesta av projektet, berättar Karl-Göran Lindbäck, ansvarig för projektet på Kalix kommun.

Vill du som besöker denna projektsida i stället läsa mer om hur just du kan njuta Kalix Löjrom?
I så fall rekommenderar vi vår besökssida "Upplev Kalix Löjrom".

Mål och syfte med projektet

Målet och syftet med projektet är att skapa förståelse för och samarbeten mellan hela kedjan: primärproducenter, förädlare, handlare, gastronomi och besöksnäring.

Projektet ska också skapa en plattform för samarbeten och tillsammans med entreprenörer och företagare inom alla berörda näringar arbeta fram en gemensam värdegrund och konkreta besöksnäringsprodukter.

Kalix Löjrom har skyddad ursprungsbeteckning

EU har tilldelat Kalix Löjrom det starkaste livsmedelsskyddet – skyddad ursprungsbeteckning. Det innebär att produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett visst avgränsat geografiskt område med en för området karaktäristisk metod.
Både råvaror och produktion är till stor del beroende på områdets unika miljö. Miljön omfattar både naturliga faktorer och mänskliga traditioner knutna till området.

Det finns en stor potential för att använda Kalix Löjrom i marknadsföring och destinationsutveckling i besöksnäringssammanhang.

Kontaktpersoner

Har du och ditt företag idéer om hur ni kan utveckla produkter kring varumärket Kalix Löjrom och skapa upplevelser för besökare? Ta kontakt med projektet via:

Åsa Andersson Ulvede, projektledare, 070-3261205

Karl-Göran Lindbäck, ansvarig för projektet, 0923-651 16.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.Skyddad ursprungsbeteckning, logotyp.

En hyllning till Kalix Löjrom

Har du produkter som skulle passa att vara med och hylla Kalix Löjrom?

Smycka gärna i orange

Under de veckor det är Löjromsfiske får du gärna smycka din butik/företag med orange detaljer 20 september och 4–5 veckor framåt.

Klistermärke på dörren

Visa kunder och besökare att du har löjromsinspirerande produkter genom att sätta klistermärket "Vi säljer – En hyllning till Kalix Löjrom" på dörren.
Klicka på bilden för en högupplöst version i png-format, att ladda ned på valfri enhet.

"Dekal" för alla som säljer Kalix Löjrom i någon form.