Flottledsrestaurering

Kälvån efter stenutsättning.
Kälvån efter stenutsättning.

Flottningstiden har satt sina spår på flera av vattendragen i Kalix kommun. När man rensat block och sten har djur- och växtliv påverkats. Nu genomförs åtgärder för att få fisken tillbaka.

Flottningsrensning och dammbyggen har påverkat lekplatser och vandringsvägar för fisken i flera av våra vattendrag. Under fjolåret gjordes en större insats för att återställa Kälvån genom att rensa bort träbråte och ta fram naturgrus samt att sätta tillbaka större block som tidigare rensats bort. Nu har mark- och miljödomstolen också gett Länsstyrelsen i Norrbotten tillstånd att riva dammen i Kälvfors samt skapa två forsar vid dammläget.

Vattenrådet får medel för att återställa Töreälven

Alla svenska vatten ska ha ett vattenråd. Vattenrådet är ett frivilligt nätverk och gratis där vem som helst får vara med. Vattenrådets verksamhet finansieras helt av Länsstyrelsen men det är vattenrådet som listar vilka åtgärder man önskar få genomförda. Kalix- och Töreälvens vattenråd har idag över 100 medlemmar.

Under 2016 ansökte och beviljades Kalix- och Töreälvens vattenråd medel för att tillsammans med Kalix kommun återställa även Töreälven. Förhoppningen är att vattendragen nu ska bli paradis för fisk och att öringen ska hitta tillbaka.

Läs gärna tidigare nyheter i ämnet

        
  • Skapad: 2017-06-30
  • Senast ändrad: 2017-06-30
  • Sidansvarig: Webmaster