Bjumisträsket Fotograf: K. Tano
Bjumisträsket Fotograf: K. Tano

Kalix och Kälsjärv försörjs med dricksvatten från Morjärvsåsen. Kalix kommun har tagit fram ett förslag till nytt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter till grundvattentäkterna för Kalix och Kälsjärv på Morjärvsåsen.

Syftet med vattenskyddsområden är att långsiktigt skydda våra vattentillgångar från föroreningar så att vi har ett hälsosamt dricksvatten i våra kranar. Grundvattenbildningen sker via naturlig infiltration av vatten vilket medför ett stort behov av skyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen Norrbotten är beslutande myndighet om nytt vattenskyddsområde inklusive skyddsföreskrifter.