Skip to content
Sök

Återanvändning av schaktmassor

Det är ofta okej att ta emot och fylla med uppgrävda vägmassor, men det finns vissa regler som måste följas. Du måste veta hur stor risken är att det finns föroreningar i massorna, ”ringa risk” eller ”mindre än ringa risk” – och det ska den som lämnar massorna kunna svara på.

Den som lämnar massorna ska också – exempelvis genom analyser – kunna visa att det verkligen är så. 

  • Om massorna har bedömts som "ringa risk" ska användningen anmälas till kommunen.
  • Om massorna har bedömts som "mindre än ringa risk" får du använda dem utan anmälan.

Du måste alltid kunna visa att massorna ska användas på ett lämpligt sätt och på en lämplig plats. Du  får inte heller använda mer massor än du behöver (det vill säga du får inte fylla mer än du hade gjort om du hade köpt massor).

Det finns även andra regler du måste följa, till exempel om du vill fylla i ett vattenområde, inom detaljplan eller inom strandskyddat område.

Låter det krångligt?

Ring oss på bygg- och miljöavdelningen om du är det minsta tveksam! Det är bättre att ha kollat upp vad som gäller för just dig innan du fyller, istället för att du i värsta fall kan bli tvungen att köra bort massorna för att fyllningen bedöms vara olaglig.

Du vill som vill veta mer om hur du får använda avfallsmassor hittar utförlig information på Naturvårdsverkets hemsida.