Tomgångskörning

Inom Kalix kommun råder tomgångskörningsförbud. Enligt 4 § lokala hälsoskyddsföreskrifter för Kalix kommun framgår att "inom område med fastställd detaljplan får motor på stillastående fordon hållas igång högst 1 min". 
Detta gäller inte inom industriområde, fritidsbebyggelse, trafikkö (eller annat trafikförhållande) ej heller om det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande (arbetsfordon) eller driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning.

Tips:

  • Använd motorvärmare
  • Samåk med någon
  • Parkera bilen så att du slipper backa eller "trixa" för att komma iväg
  • Skrapa snö och is av rutorna innan du startar motorn. Då slipper du andas in avgaserna när de är som giftigast.

För mer information kontakta:
Bygg- och miljöavdelningen

Maria Rova
Miljöinspektör
Tele: 0923-654 43

E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se

        
  • Skapad: 2013-10-28
  • Senast ändrad: 2013-10-28
  • Sidansvarig: Webmaster