Sök

Kungörelse förslag ny renhållningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan)

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan)

Påminnelse om att eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas senast 31 januari 2022.

Ärendet har varit ute på remiss inom de kommunala nämnderna. I enlighet med miljöbalken 42 § ska kommunen ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor innan kommunen antar en renhållningsordning.

Förslaget finns tillgängligt för granskning under tiden fr.o.m. 14 december 2021 t.o.m. 31 januari 2022 på kommunens hemsida: https://www.kalix.se/Boende/Avfall-och-atervinning/ 

Den som har frågor angående planförslaget är välkommen att kontakta Per Nilsson, chef teknisk försörjning, tel. 0923-650 35. 

Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen senast 31 januari 2022 och lämnas till Kalix kommun, teknisk försörjning, 952 81 Kalix eller via e-post: samhallsbyggnadsnamnden@kalix.se 

Samhällsbyggnadsnämnden

förslag ny avfallsplan

förslag nya avfallsföreskrifter