Sök

Att sortera och kompostera är bra både för miljön och plånboken

Får man kasta hundbajs i komposten? Vad gör jag om mina tunnor inte tömts? När får jag nya kompostpåsar? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om avfall och återvinning.

2017 slängde vi kalixbor 721 kilo brännbart avfall per person medan vi 2015 bara slängde 543 kilo. De flesta tänker kanske "vad bra att vi samlade in och ökade vårat avfall med nästan 200 kilo per person" – problemet är att vi då tänker fel. Vi har i Kalix kommun på två år minskat vårt återvunna avfall med nästan 200 kilo per person – alltså nästan 200 kilo per person som vi inte återvinner! Visst klarar vi av att öka vår återvinning i år?

I relation till andra kommuner har vi i Kalix kommun många återvinningsstationer per medborgare. Att sopsortera förpackningar i plast, glas, metall med mera och lämna dessa på återvinningsstationerna sparar förstås på miljön, men de sparar också både på skattemedel och på dina egna avfallskostnader. Det är alltså en ren vinst, både för dig och kommunen.

Vanliga frågor och svar

Blandas inte brännbart och komposterbart avfall ändå?

Nej! Sopbilarna har två fack där brännbart och komposterbart avfall hanteras var för sig. Komposterbart avfall blir tillslut matjord i en anläggning i Sunderbyn. Brännbart avfall skickas till Boden för förbränning och blir där fjärrvärme.

När delas påsarna för komposterbart avfall (biobag) ut?

I mars delas påsar för ett år framåt ut till alla hushåll (för boende i lägenhet tillhandahålls kompostpåsar av hyresvärden, kontakta dem vid behov av påsar).

Varje hushåll får 180 påsar, vilket gör att du kan använda en ny påse varannan dag.

Varför har inte min/mina soptunnor tömts?

Om ingen av tunnorna tömts kan det bero på att sopbilen fått förhinder. Lämna då kvar tunnorna, sopbilen kommer. Om bara ena tunnan tömts kan det bero på att innehållet frusit fast (sätt gärna en tidning i botten på komposttunnan) eller att det varit så mycket sopor att sopbilen blivit full och måste åka och tömma. Sopbilen kommer då tillbaka.

Visst är vi bättre än många på att kompostera?

Både ja och nej. Ja, vi är bättre än ett flertal kommuner när det gäller att sortera ut vårat matavfall och vi har också varit tidiga med att börja kompostera. Likafullt är vi är även sämre än flera av våra grannkommuner och de senaste åren skickar vi dessutom färre och färre kilon som komposterbart avfall. Att antalet kilo brännbart avfall ökar kan bero på att vi inte sorterar ut vårt komposterbara avfall från det brännbara.

Vad gör det egentligen för skillnad om man kastar i brännbart eller komposterbart?

Om vi slänger kompost i det brännbara avfallet blir det ett dåligt energivärde vid förbränning. Om vi slänger brännbart i komposten blir det dålig matjord. Om vi inte återvinner allt som skall återvinnas tär vi extra mycket på jordens ändliga resurser samtidigt gör allt detta att kostnaderna ökar.

Är det okej att använda biobag som hundbajspåse och sedan kasta den i komposterbart?

Kompostpåsen ska användas till komposten, det är ingen hundbajspåse och hundbajs ska inte kastas i komposterbart, det ska inget djurbajs.

När det gäller djurbajs finns det särskilda påsar för detta och det finns också hundlatriner på många ställen. Om du använder din tunna så sätt då påsen i den brännbara tunnan.

Vem har hand om återvinningsstationerna?

Det är förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna. Vill du rapportera om en överfull eller nedskräpad station kan antingen ringa in det via FTI:s servicetelefon 0200-88 03 11 eller göra en felanmälan via företagets hemsida.

Måste jag diska ur förpackningarna för att sortera dem för återvinning?

Nej, det är okej om förpackningarna är lite kladdiga, det viktigaste är att de är tömda.

Hur gör jag om jag behöver fler kompostpåsar?

Det ska normal inte finnas behov av ytterligare kompostpåsar/biobag. Behöver du trots allt extra kompostpåsar/biobag finns de att hämta på Töre servicecenter samt hos BDX.
OBSERVERA att Kommunförrådet och receptionen i kommunhuset inte längre har extra kompostpåsar.

Om du absolut inte har möjlighet att ta dig till något av dessa ställen hör av dig till kommunförrådet.

  • Töre Servicecenter/OKQ8, Klippgränd 2, 95243 Töre, telefon 0923-640410. Öppettider: vardagar 6.00–24.00, lördagar 8.00–24.00 och söndagar 8.00–24.00.
  • BDX lastbilscentral, Hangarvägen 1, 95261 Kalix, telefon 0923-66800. Öppettider: vardagar 6.30–16.30.