Återvinningen

Återvinningsbutiken erbjuder praktikplatser, ger arbetslösa arbetsträning och möjlighet att stärka sin arbetslivsanknytning, långtidssjukskrivna möjlighet till arbetsrehabilitering, allt för en anpassad återgång till arbetslivet.

Återvinningen samverkar med Kalix Deponis källsortering som ett led i miljöarbetet inom Kalix kommun. Verksamheten består områdena verkstad och butik.

Verkstad

Här arbetar vi med att reparera allt som allmänheten lämnat in till försäljning, detta arbete innebär allt från småreparationer till snickerijobb.

Butik

Här arbetar vi med allt från iordningställande av butikens varor till kundservice och kassahantering.

JUC återvinningsbutik och café har nu också en egen Facebooksida. Den kommer att innehålla öppettider, erbjudanden och nyheter från både butiken och caféet samt lite återvinningstips och roliga idéer.
        
  • Skapad: 2015-08-03
  • Senast ändrad: 2016-06-20
  • Sidansvarig: Webmaster