Sök

Dialog om Töres framtid

Tisdag den 28 augusti höll Kalix kommun ett dialogmöte angående Töres framtid och den utvecklingsplan som kommer att tas fram under hösten och våren.

Mötet var välbesökt och det framkom många bra idéer och synpunkter från engagerade och positiva besökare. Bland annat framkom önskemål om en e-postadress till vilken invånare och andra intresserade kan skicka nya idéer och tankar rörande utvecklingsplanen för Töre.

Den e-postadressen finns nu, och är toreutveckling@kalix.se
Vi hoppas att e-postadressen blir en användbar kanal för ytterligare bra idéer och synpunkter, samt att den blir ett bra komplement till de fortsatta dialoger som kommer att hållas i Töre.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kalix kommun.

Senast uppdaterad: 2018-08-30 11:34

Relaterade nyheter