När Kalix hamn nu för första gången tar emot en båt med timmer innebär det en vinst för hamnen, lokala företag och inte minst miljön. Genom den här båttransporten undveks utsläpp, vägslitage och tung trafik från 40 lastbilar på vägarna från Uppland till Kalix.

Kalix kommuns informationsansvarige, Reine Sundqvist träffar Ola Isaksson, försäljningschef ShoreLink, Samuel Waller, projektledare för uppstarten vid Rolfs såg och Christer Wallin, VD Kalix hamn för att prata om Kalix hamn, hållbarhet och utveckling.