Kalix kommun bjuder in Kalix näringsliv till ett möte om upphandling där vi under en timme blandar både teori och praktik.

Mikael Westerlund, upphandlare på Kalix kommun kommer att berätta om den lagstiftning kommunen har att ta hänsyn till samt några praktiska exempel från ”anbudssvängen” – vad man kan och vad man inte kan göra.

Tid: 21 april klockan 18.00–19.00
Plats: Kalix Folkets Hus, Likskär
Anmälan: till mikael.westerlund@kalix.se senast den 19 april.

Ett frukostmöte med samma tema kommer också att anordnas i Töre under våren.