Mot bakgrund av covid-19 kommer Kalix kommuns bygg- och miljöavdelning med start den 23 april att genomföra särskilda inspektioner av lokala verksamheter. Dessa kontroller genomförs på uppdrag av Region Norrbottens smittskyddsläkare.

Särskilda kontroller genomförs för att undersöka trängseln på bland annat restauranger, grillar, pizzerior, butiker och caféer. Målet med insatsen är att minska smittspridningen av covid-19, och inspektionerna utförs i samförstånd med Region Norrbottens smittskyddsläkare.

Bygg- och miljöavdelningen utreder klagomål från allmänheten, och gör oanmälda kontroller på livsmedelsverksamheter runt om i Kalix för att kontrollera att reglerna följs. Inspektörerna informerar, för dialog och följer upp med en ny kontroll om det behövs. I de fall en verksamhet inte följer reglerna lämnas informationen vidare till smittskyddsläkaren i Region Norrbotten, som i sin tur har rätt att stänga verksamheter som inte följer reglerna.