Med hjälp av fokusgrupper och undersökningar med mera har uppdraget Kompetensförsörjning genom samverkan nu tagit fram underlag för Kalix kommun att jobba vidare med. – Det här stärker oss i att vi gör rätt saker och ger oss bra underlag för att utveckla framåt, berättar Birgitta Larsson, näringslivschef Kalix kommun.

Med hjälp av fokusgrupper, undersökningar, utbildningar, dialogmöten och analyser har man inom uppdraget Kompetensförsörjning genom samverkan nu tagit fram underlag för Kalix kommun att jobba vidare med.
– Vi ser att vi redan arbetar med flera av dessa saker sedan tidigare, berättar Birgitta Larsson, näringslivschef Kalix kommun. Det här stärker oss i att vi gör rätt saker och ger oss bra underlag för att utveckla framåt.

Inom uppdraget har man nu levererat en nulägesanalys, rekommendationer samt en handlingsplan och dessa visar att några av de saker som man bör satsa på är:

Att förbättra och utveckla mötesplatser och samverkansformer

Här arrangerar och stödjer Kalix kommun sedan tidigare bland annat frukostmöten, nätverksmöten och branschträffar.
– Nu satsar vi också på att stötta ett affärsnätverk för kvinnor samt ett kluster inom besöksnäringen, berättar Birgitta.

Kalix kommun har ett kompetensråd där tjänstepersoner och politiker från Kalix kommun och representant för Arbetsförmedlingen ingår.
– Från och med i år finns också lokala företagarorganisationer och Kalix Folkhögskola med i kompetensrådet och det är viktigt, för om vi ska klara kompetensförsörjningen måste vi alla samarbeta.

Erbjudande om utbildningar, baserat på vad företagen önskar

För att väcka intresse för kompetensutveckling har sex inspirationsföreläsningar genomförts under våren 2019. I januari 2020 genomförs också två workshops på temat employer branding kopplat till platsvarumärket.
– Vi arbetar sedan tidigare med bland annat Smart start för den som funderar på eller precis startat företag och Tillväxtakademin för den som vill ta nästa steg för att utveckla sitt företag. Vi kommer också att bjuda in representanter från näringslivet till fokusgrupper i februari. Här är tanken att vi tillsammans ska prioritera aktiviteter utifrån handlingsplanen och våra gemensamma behov, berättar Birgitta.

Gemensam marknadsföring

Handlingsplanen föreslår att Kalix kommun och företag på orten bör delta tillsammans vid större mässor för att marknadsföra sig som en attraktiv kommun.
– Här vill vi ha en dialog med näringslivet om vilka aktiviteter vi ska delta på, där vi tror att Kalix har mest att vinna. Det kan till exempel handla om att synas på Luleå Tekniska Universitet för att studenterna ska få en positiv bild och ett intresse för att arbeta och bo i Kalix, säger Birgitta.

Fakta om Kompetensförsörjning genom samverkan

Kompetensförsörjning genom samverkan är en del av det treåriga projektet Utveckling av näringslivet och företagsklimatet, som ägs av Kalix kommun. Uppdraget Kompetensförsörjning genom samverkan består av fyra delområden:

  • Platsens identitet Kalix – framtagande av en identitet för platsen Kalix
  • Så ska Kalix förmedlas – platsvarumärke med grafisk profil och kommunikationsstrategi för platsen Kalix
  • Nulägesanalys – fokus på kompetensförsörjning
  • Kompetensförsörjning – handlingsplan för kompetensförsörjning

Utifrån de två första delområdena finns nu bland annat en grafisk profil för platsen Kalix som alla som vill marknadsföra Kalix på ett positivt sätt kan använda. Den grafiska profilen för platsen Kalix hittar du på www.kalix.se/platsenkalix

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom detta område kan du med fördel följa Kalix Näringslivsnytt på Facebook