Kalix kommun deltar i LTU-projektet DigiBy, vilket står för Digitala tjänster i byar. Projektet handlar om att digitalisera service i Norrbottens landsbygder. Morjärv är pilotby i Kalix kommun.

Målet med projektet är att utveckla digitala tjänster som ökar möjligheterna att bo och verka även utanför tätorter. I Morjärv finns bland annat planer om en digital infotavla vid E10, en e-lots för myndighetskontakt, närarbetsplatser vid butiken och samordnade transporter.

Luleå Tekniska Universitet är projektägare men processen leds av Staffan Lundberg vid Region Norrbotten. Läs mer om projektet under Samhälle/Landsbygd.