Tillväxtverket ska betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har det särskilt tufft. Kalix kommun är en av 39 kommuner som kan söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2020.

De 39 kommuner som ingår i stödområde A avgör själva vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet.

Stödet stärker kommunernas förutsättningar att i tillsammans med andra aktörer utveckla företagsklimatet. Kommunerna kan få upp till 1,76 miljoner kronor per år eller sammanlagt 5,28 miljoner kronor under treårsperioden.

De kommuner som önskar ta del av satsningen ska rekvirera medel från Tillväxtverket senast 30 juni respektive år. 

Av de 14 Norrbottenskommunerna är det bara Piteå och Luleå som inte ingår i stödområde A.