Kalixbo har i dagarna börjat att bygga flerbostadshus på Kvarteret prästen, med utsikt över Kalix älv.
Kalixbo har i dagarna börjat att bygga flerbostadshus på Kvarteret prästen, med utsikt över Kalix älv.

Just nu är det aktuellt med nya bostäder, nyetableringar och utvecklingspengar till nytänkande föreningar i Kalix kommun.

Just nu är det aktuellt med nya bostäder, nyetableringar och utvecklingspengar till nytänkande föreningar i Kalix kommun.

Hoppas på enorm etablering

Kalix kommun är en av 21 kommuner som förfrågats om lämpligheten att etablera en gigantisk batterifabrik. Här finns mark, infrastruktur samt elström för att klara en sådan etablering. Även närheten till arbetskraft från Finland har lyfts som en positiv aspekt. Kalix kommun gör nu allt för att investerarna ska välja att etablera sig på orten.

Medfinansierar projekt och utveckling

Kalix kommun medfinansierar ett projekt som drivs av Töre Båtklubb, vilket går ut på att tillgänglighetsanpassa Gårdsviken på Bergön. Tillgänglighetsanpassningen är unik i Norrbotten, och innebär att rullstolsburna kommer att kunna ta sig iland och färdas runt på ön. Samtidigt kommer även större båtar att kunna lägga till vid bryggan.

Kalix kommun har även bidragit med utvecklingspengar till Kalix Motorklubb i Vånafjärden. Klubben planerar att utveckla verksamheten på ett sätt som kan generera flera arbetstillfällen.