Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att rökning av tobak och andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor, förbjuds på uteserveringar och att du som säljer tobak i butik behöver ansöka om tillstånd.

Vi har sammanställt information om vad den nya tobakslagen, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, innebär för dig som säljer tobak i butik och för dig som driver en restaurang eller caféverksamhet i två PDF-dokument:

Du kan också läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats