Välkommen till ett samtal om framtiden i skogen med en bred medverkan av företag inom skogsnäringen och elever från våra skolor. Ungdomar som snart ska ut i fortsatt utbildning och arbete, möter viktiga företrädare för politiken, skogsnäringen, forskningen, ekoturism med flera.

Skogarna är och kommer att bli mycket viktiga inför den framtida utvecklingen av nya produkter, tjänster, turism, företagsutveckling etc. som samtidigt hjälper oss att fasa ut den fossila eran och göra framtiden ljusare, grönare och mycket spännande! Att arbeta i och med skogen är high tech idag!

Läs mer och anmäl dig via formulär på Simplesignup senast den 25 januari.
Seminariet är avgiftsfritt. Antalet platser är begränsat.

När: Fredagen den 7 februari klockan 08.30-15.30
Plats: Kalix Folkets Hus
Moderator: Sverker Olofsson, Umeå


Preliminärt program

08.30 Mingel, morgonfika.

09.30 Välkommen!
Elever från skolorna om sina förväntningar på dagen.
Sverker Olofsson intervjuar.

09.45 Välkommen!
Kommunalrådet Tommy Nilsson och utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund.

10.10–10.30 Forskning och utveckling i framkant

Anna Wiberg, Programchef, Bioinnovation, Stockholm.

10.40 Etanol - bil och flygbränsle med minimala utsläpp

Ylwa Alwarsdotter, Direktör Affärsutveckling, Sekab AB i Örnsköldsvik.

11.00 Samtal, samt frågor och svar från elever och övriga deltagare.

11.10 Skogen ur ett annat perspektiv – stor potential för naturturism.
Per Jiborn, Konsult.

11.30 Samtal samt frågor och svar med elever och övriga deltagare.

Lunch för samtliga, Hotell Valhall.

13.15 Sveaskog vill vara möjliggörare för ett hållbart samhälle i hela Sverige
Hannele Arvonen, VD, Sveaskog AB.

13.45 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid
Mikael Nordqvist, Fabriksdirektör, Billerud Korsnäs i Karlsborg.

14.15 Samtal med Hannele A och Mikael N samt frågor och svar från elever och övriga deltagare.

14.45-15.15 Avslutning med skolledningar, näringslivet i Kalix samt elever
Har förväntningarna för dagen nåtts?Sammanfattning- Hur kan vi gemensamt gå vidare med den gröna utvecklingen?