Keith Sivenbring (Arnqvist & Sivenbring), Maria Söderberg (DARE Consulting), Frida Larsson (Geektown), Kristin Lindqvist (Geektown) och Birgitta Larsson, näringslivschef på Kalix kommun.
Keith Sivenbring (Arnqvist & Sivenbring), Maria Söderberg (DARE Consulting), Frida Larsson (Geektown), Kristin Lindqvist (Geektown) och Birgitta Larsson, näringslivschef på Kalix kommun.

Nu startar ett treårigt projekt för att arbeta med att utveckla näringslivet och företagsklimatet för att Kalix även i framtiden ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

Inom projektet kommer ett arbete med strategisk kompetensförsörjning att drivas av upphandlade konsulter.
– Det finns en styrka i att vi kan arbeta tillsammans med både Kalix kommun och Kalix näringsliv i det här och redan från början blev ”Tillsammans för Kalix bästa” ledord för projektet, berättar Kristin Lindqvist, projektledare Geektown Kommunikationsbyrå.

Kalix kommun är en av 39 landsbygdskommuner som får stöd från Tillväxtverket för att kunna arbeta strategiskt, långsiktigt för att främja företagsklimatet. Kalix kommun har bland annat valt att satsa på att upphandla konsulthjälp för att driva arbetet med strategisk kompetensförsörjning, inom projektet. Det handlar i korta drag om att skapa förutsättningar och hitta smarta lösningar för att Kalix kommun och företag och företagare i kommunen ska kunna lära av varandra och arbeta tillsammans kring dessa frågor, även efter avslutat projekt.

Tre företag i samverkan leder arbetet med strategisk kompetensförsörjning

De tre företagen Geektown Kommunikationsbyrå, DARE Consulting och Arnqvist & Sivenbring i samverkan vann kommunens upphandling och har fått uppdraget att leda arbetet med strategisk kompetensförsörjning som är en del av det treåriga projektet. Konsulterna är Maria Söderberg från DARE Consulting som är expert på rekrytering, Keith Sivenbring från Arnqvist & Sivenbring som har lång erfarenhet från arbete med kommunikation och ledarskap samt företagsutveckling och Frida Larsson Art Director och Kristin Lindqvist projektledare från Geektown Kommunikationsbyrå, som är en prisbelönt byrå med expertis inom kreativ medborgardialog och platsidentitetsbygge.

– Vi såg tidigt att vi tre konsultföretag tillsammans har bra förutsättningar att ta oss an hela uppdraget och vi tycker om att samverka, berättar Kristin Lindqvist. – Vi har alla en önskan och en vilja att utveckla regionen och skapa tillväxt och nu ser vi verkligen fram emot att komma igång.

Om projektet för att utveckla näringslivet och företagsklimatet

Projektet handlar om att samverka och samarbeta för att även i framtiden kunna ha den höga nivå på Kalix näringsliv som vi har idag, att förbättra kontakten och dialogen mellan kommunen och företagen, att kunna locka nya företag och nya invånare till Kalix och att jobba med strategisk kompetensutveckling. Projektet ska också hjälpa Kalix kommun och företagen i kommunen att tillsammans skapa en gemensam bild av och stärka varumärket Kalix.

Tillväxtverket ger stöd till 39 landsbygdskommuner och Kalix kommun får 1 760 000 kronor per år 2018–2020 för projektet för att utveckla näringslivet och företagsklimatet. Först i augusti blev det klart och nu kan man äntligen starta första delen av projektet med uppdraget om strategisk kompetensförsörjning.

Vill du och ditt företag vara med?

Projektets arbete med strategisk kompetensutveckling startar på riktigt med ett uppstartsmöte den 30 oktober, då man bland annat lägger en tidplan för uppdraget. Därefter kommer personer från näringslivet att bjudas in att delta på olika sätt utifrån intresse och möjlighet. Vi återkommer med mer information och kontaktvägar för dig som vill veta mer och/eller engagera dig i projektets olika delar.