Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg besökte måndag den 30 oktober Kalix kommun i sällskap med representanter för Sveaskog och Setra.

Samtalen kom att handla om före detta Rolfs Såg, och vad som händer sedan Setra annonserat avsikten att sälja sågen.
Kompetensförsörjningen inom skogsindustrin avhandlades också, bland annat under ett besök på Kalix Naturbruksgymnasium.