Under våren 2019 genomfördes undersökningen ”Kritik på teknik” på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting. Undersökningen omfattade 102 av Sveriges 290 kommuner, och rapporten som släpptes nyligen visar att Kalix ligger bra till.

Årets undersökningsomgång är den tionde omgången sedan 1992, och resultatet presenterades nyligen i en rapport från undersökningsföretaget Institutet För Kvalitetsindikatorer

Syfte

Syftet med enkätundersökningen är för kommunen att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar. Samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas

Resultat

Sammanlagt skickades 75 000 enkäter ut. Kalix kommun valde ett urval om 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Totalt svarade 284 invånare på undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 56.8 procent.

Kommuninvånare fick möjlighet att tycka till om sin kommuns service på områdena:

 • Resande
 • gator och vägar
 • parker och lekplatser
 • vatten och avlopp
 • avfall och avfallshantering
 • kommuninformation och kommunkontakter.

Kommunens frågeformulär bestod av 40 basfrågor utan tilläggsfrågor.

Invånarna gav Kalix kommun särskilt goda omdömen på fem frågor:

 • Snöröjning och Halkbekämpning
  Kalix kommun ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 19 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare.
 • Skötseln av parker
  Kalix kommun ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 23 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare.
 • Kranvattnets kvalitet
  Kalix kommun ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 3 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare.
 • Kommunens återvinningscentral
  Kalix kommun ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 10 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare.
 • Kommunkontakt
  Kalix kommun ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 13 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare.

Vill du veta mer?

Vi kommer att följa upp rapporten i en serie reportage under hösten. Du som vill kan också läsa den kommunspecifika rapporten "Kritik på Teknik".