Mot bakgrund av covid-19 har Kalix kommuns bygg- och miljöavdelning genomfört särskilda kontroller för att undersöka trängseln på bland annat restauranger, grillar, pizzerior, butiker och caféer. Inspektionerna utförs på uppdrag av Region Norrbottens smittskyddsläkare, med målet att minska smittspridningen.

Vid en kontroll informerar inspektörerna om lagar och regler och för en dialog. Om det behövs följer de upp med en ny kontroll. Verksamheter som inte följer reglerna rapporteras till smittskyddsläkaren i Region Norrbotten, som i sin tur har rätt att stänga ned de som inte följer reglerna.

Den första kontrollen resulterade i ett antal anmärkningar. Det handlade om markeringar som saknades, att kunder inte ombads att hålla avstånden samt om bord och stolar som stod tätt placerade. Vid uppföljande kontroller har två verksamheter fortfarande anmärkningar. Ytterligare en uppföljning kommer att genomföras, för att se om problemen har åtgärdats.

Det återstår ännu att kontrollera skolor och ytterligare några verksamheter.  I anslutning till valborgshelgen gjordes stickkontroller hos 14 verksamheter för att se hur de håller avstånd och motverkar trängsel – här fick alla godkänt.