Tommy Nilsson, kommunalråd Kalix kommun och Peter Keisu, Trafikverket, tar första spadtaget för ett nytt resecentrum Kalix.
Tommy Nilsson, kommunalråd Kalix kommun och Peter Keisu, Trafikverket, tar första spadtaget för ett nytt resecentrum Kalix.

Den 26 juni tog Tommy Nilsson, kommunalråd i Kalix kommun, det första spadtaget för ett resecentrum för persontrafik på Haparandabanan – en av Kalix kommuns största satsningar någonsin.

Det nya resecentrumet är unikt då man aldrig tidigare haft en station för persontrafik vid järnvägen inom Kalix centralort. Idag bor drygt 8 000 personer inom tre kilometer från resecentrum, det är nära till befintliga cykelvägar och när persontrafiken på järnvägen är igång kommer det att finnas busslinjer som ansluter till avgångar och ankomster. Kalix kommun satsar totalt 14 miljoner kronor, Tillväxtverket beviljar stöd om 12,8 miljoner kronor. Trafikverket får stöd om 5,2 miljoner kronor för åtgärder i Kalix, bland annat för att bygga en plattform i Kalix.

– Persontrafik med tåg till och från Kalix kommer att öka möjligheterna att jobbpendla. Kalix erbjuder många fantastiska boendemiljöer och en variation av bostadsalternativ, och det till ett förmånligt pris. Sammantaget kan detta göra att fler bor kvar i Kalix och också öka inflyttning, säger Tommy Nilsson, Kommunalråd i Kalix kommun.

Viktiga tidigare händelser:

  • Den 10 oktober 2017 beslutar Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, om direktion om allmän trafikplikt, T21, i december 2020 eller april 2021.
  • Medfinansieringsavtal med Trafikverket om byggnation av resecentrum.
  • Trafikverkets åtagande: Utredning och projektering samt byggande av en driftplats (station) i Kalix vid Vitvattenvägen. I åtgärderna ingår plattformen, inklusive väderskydd och trafikinformation, plattformsanslutningen samt erforderliga ändringar i signalsystemet ERTMS.
  • Kommunen bygger anslutningsvägar och parkeringar samt medfinansierar Trafikverkets arbeten.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Kalix kommun med stöd
av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet beräknas färdigställt 2020. Mer information om projektet finns på www.kalix.se/resecentrum