Vill du ta ditt företag till nästa nivå? Då är Företagarskolan 2.0 rätt utbildning för dig.

EntreprenörCentrum erbjuder för andra året i rad i samarbete med LTU Business företagsledare möjligheten att genomgå Företagarskolan 2.0. Utbildningen vänder sig till den som drivit företaget i några år och nu har förutsättningar och en vilja att utveckla och skapa tillväxt i sin verksamhet.

I dag är en VD:s roll mångfacetterad och kräver ett stort ansvar – ofta blir det strategiarbete lidande på grund av det operativa arbetet. Det gör det svårt att få ett tydligt grepp om vad som säkrar den långsiktiga tillväxten och skapar lönsamhet. Stress gör att beslut baseras på magkänsla istället för på analys. Med Företagarskolan 2.0 får du verktyg som förändrar situationen.

Du får lära dig

Strategi

Företagarskolan 2.0 har huvudfokus i strategi – hur bör strategiska beslut tas och vad bör de grunda sig på? Vi diskuterar verktyg som analyserar ditt företags förutsättningar, resultat och utmaningar och verktyg för en extern analys av marknaden, konkurrenter, kunder och trender. Analysen omsätts till strategiska initiativ och planer.

Kunder och försäljning

Hur bör den valda strategin influera arbetet med kunder och försäljning? Kundsegmentering, prissättningsmodeller och marknadsplaner diskuteras i utbildningens andra del.

Styrning och uppföljning

Den sista delen fokuserar på hur styrning och uppföljning i ett företag möjliggör att strategin efterlevs och skapar långsiktig tillväxt.

Nätverk

Du får även chans att diskutera utmaningar och lösa uppgifter med andra VD:ar/chefer som befinner sig i samma sits som du.

Så här går det till

Under fem tillfällen kvällstid, tre timmar per gång, så träffar du och ett tiotal andra VD:ar varandra och två strategikonsulter från LTU Business där ni diskuterar metoder och modeller för att analysera ert företag och generera initiativ och planer för tillväxt och förändring.

Kursen kommer att fokusera kring ett fiktivt bolag och deltagarna kommer att få värdera det enligt en ’due diligence’-metodik baserat på de verktyg som vi går igenom. Ingen känslig information om det egna företaget behöver lämnas ut.

Tid och plats

Utbildningen hålls vid fem tillfällen, kvällstid klockan 17.00-20.00:

5 mars

12 mars

14 mars

19 mars

26 mars

Plats: Utvecklingsenheten, Lejonsgatan 7, Kalix

Pris: 1490 inklusive moms.

Anmälan och info

Välkommen att sända in din intresseanmälan via http://simplesignup.se/event/124248

Vill du veta mer? Kontakta Hans Sundell, Näringslivsutvecklare, Kalix kommun, hans.sundell@kalix.se, 073-033 79 11.

Vad tycker de som gått utbildningen?

Se filmen som LTU Business gjort och hör vad deltagarna i den första omgång tyckte, då Företagarskolan 2.0 gick under namnet LTU Business Growth Academy.

Se LTU Business film på Youtube