Det är allt fler som väljer attraktivt och naturnära boende i Kalix, och det märks också på villapriserna.

Det främst är unga vuxna i åldrarna 25–34 år som flyttar till Kalix. Åldersgruppen 25-29 år har ökat mest under en treårsperiod, med 84 personer. Åldersgruppen 30-34 stod för den största ökningen från 2015 med 60 personer.
– Det kan sannolikt förklaras av att utflyttade Kalixbor väljer att flytta hem igen. Ökad inflyttning och en arbetsmarknad i stort behov av en mängd olika kompetenser, bäddar för en positiv befolkningsutveckling i Kalix framöver, konstaterar Sandra Nilsson, planerare vid Kalix Kommun.

Låga men ökande villapriser

Under 2016 ökade villapriserna i Kalix med 20 procent, vilket är den största ökningen i Norrbotten. Som jämförelse kan nämnas att Boden stod för den näst största ökningen med 13 procent.
   – Än så länge är priset för en villa i Kalix lågt i jämförelse med priserna i länet, men ökad efterfrågan har lett till att priserna för villor ökat de senaste två åren, förklarar Sandra Nilsson.
Under 2015 var medelpriset för ett småhus i Kalix 556 000 kronor. 

Bra standard säljer

Utvecklingen av medelpriset på småhus har varit relativt stark i Kalix de senaste 10 åren enligt länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2015. Prisutvecklingen anses till största del bero på att efterfrågan av villor blivit större än utbudet samt att det blivit mer legitimt bland befolkningen att betala mer för ett hus i Kalix. 
   – Det är främst hus med bra standard som står för den markanta prisutvecklingen medan äldre, orenoverade hus har en svagt uppåtgående kurva, fastslår Sandra Nilsson.

Vill du bygga strandnära?

Du som drömmer om att bygga ett hus vid havet, en stuga vid älvstranden eller kanske en bostad vid en vacker sjö kan nu förverkliga drömmen i Kalix. Här finns nämligen 40 utpekade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge), där du kan få dispens från strandskyddet och bygga mindre än 100 meter från vattnet.
På sidan ”Lis-plan” kan du läsa mer om strandnära tomter, du kan även läsa om Kalix kommuns lediga tomter på sidan med samma namn.