Sök

Till företagare i Kalix: Kan ni ta emot ungdomar för sommarjobb?

Är du företagare inom besöksnäring, hotell, restaurang, café, detaljhandel eller annan lämplig bransch? Då har du nu möjlighet att söka bidrag från Kalix kommun för att ta emot skolungdomar för feriejobb i sommar.

Kalix kommun erbjuder varje år feriepraktik/sommarjobb till skolungdom. På grund av rådande pandemi kommer vi i år att få svårt att erbjuda lika många platser som vi brukar och därför behöver vi nu er hjälp. Följande gäller för den eller de ungdomar du anställer:

  • ska vara skriven i Kalix kommun.
  • ska vara född 2003, 2004 eller 2005.
  • ska vara anställd i minst tre veckor.
  • får inte ha eller ha haft ett kommunalt sommarjobb under 2021.
  • varje företag har möjlighet att få bidrag för två sommarjobbande ungdomar.
  • bidrag utgår med 10 500 kronor per sommarjobbande ungdom vilket motsvarar Kalix kommuns lönekostnad per ungdom (lön, personalomkostnader och semesterersättning). Detta innebär 66 kronor/timme för ungdomar under 18 år och 80 kronor/timme för ungdomar över 18 år, beräknat på 90 timmar under en period om tre veckor.

Rekvirera bidrag efter avslutad anställning

Bidrag rekvireras genom att du skickar in rekvisitionsblanketten samt en kopia av den anställde ungdomens lönebesked och uppgift om bank- eller plusgiro för utbetalning av bidrag, till Kalix kommun per e-post till kommun@kalix.se

Rekvisitionsblankett för företag som anställt feriepraktikanter via Kalix kommun sommaren 2021

Företaget ansvarar för anställning och har hela arbetsgivaransvaret.

Läs mer om ert ansvar i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta".

Om ansökan

Företag som vill ta emot en eller två sommarjobbare skickar en intresseanmälan till birgitta.fransson@kalix.se senast den 26 mars. Intresseanmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn på företaget som ska ta emot sommarjobbare
  • Namn, e-post och telefonnummer till utpekad kontaktperson på företaget

Ta kontakt innan du anställer

Innan anställning, dock senast den 25 april, kontaktar du Birgitta Fransson och meddelar med namn och födelsenummer vem eller vilka du ansöker om att anställa med kommunalt bidrag. Beslut om godkännande av planerade anställningar kommer att meddelas så snart som möjligt efter ansökan.

Bidrag rekvireras genom att du skickar in rekvisitionsblanketten samt en kopia av den anställde ungdomens lönebesked och uppgift om bank- eller plusgiro för utbetalning av bidrag, till Kalix kommun per e-post till kommun@kalix.se

Rekvisitionsblankett för företag som anställt feriepraktikanter via Kalix kommun sommaren 2021

Företaget ansvarar för anställning och har hela arbetsgivaransvaret.

Läs mer om ert ansvar i Arbetsmiljöverkets broschyr "Så får barn och ungdomar arbeta".

Kontaktpersoner

Bild av Birgitta Fransson

Birgitta Fransson

Arbetsmarknadskonsulent

Birgitta är feriehandläggare men handlägger även annan kompetenshöjande verksamhet.  

Telefon: 0923-658 76
Mobil: 072-221 45 76
Bild av Birgitta Larsson

Birgitta Larsson

Näringslivschef

Birgitta leder näringslivsenhetens arbete med att främja företagandet och utveckla företagsandan i kommunen.  

Mobil: 072-242 79 68

Relaterade nyheter

Kan ditt företag/din verksamhet ta emot en person på arbetspraktik?

2021-01-25 - Det finns människor som verkligen vill komma in på arbetsmarknaden och bidra med sina kunskaper men behöver en arbetsplats som erbjuder en mjukstart – finns möjligheten på din arbetsplats?

Läs mer