Sök

Covid-19: Så arbetar Kalix kommun för att underlätta för företag (uppdaterad)

Många företag drabbas hårt av den situation som råder i samhället, med anledning av coronavirusets utveckling. Här uppdaterar vi med information om hur Kalix kommun arbetar med att underlätta för företag.

Kalix kommuns näringslivsenhet samarbetar på både lokal och regional nivå för att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att mildra effekterna för företagen. På näringslivsenheten arbetar man också med att säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företag.
– Vi jobbar vidare med att få en nulägesbild av hur det ser ut hos företagen i Kalix och vilka deras utmaningar är, säger Birgitta Larsson, näringslivschef.

Information och uppdateringar

Uppdaterat 7 april klockan 16.50

Kalix kommun upprättar en förstärkt företagssupport, som erbjuder en kvalificerad och kostnadsfri service och rådgivning till företag verksamma i Kalix. Genom Företagssupporten stärker vi stödet till det lokala näringslivet, för att lindra de negativa effekterna av covid-19.

Samhället och näringslivet påverkas i stor utsträckning av Coronavirussjukdomen (Covid-19). En konsekvens är att många företag drabbas hårt ekonomiskt. Under rådande situation förstår vi att våra företag står inför stora utmaningar. Kalix kommun erbjuder därför nu en förstärkt företagssupport med upp till fem timmar kostnadsfri rådgivning.

Företagssupporten är öppen vardagar, klockan 08-17. Vi har tystnadsplikt och behandlar dina uppgifter konfidentiellt. För kontakt och mer information skicka e-post till: naringsliv@kalix.se.
I ditt meddelande bör du ange:
1. Ditt namn.
2. Företagets namn
3. E-post.
4. Telefonnummer.

Hör av dig så kontaktar vi dig så fort vi kan!

Svenskt Näringsliv har gett kommuner, regioner och länsstyrelser ett antal förslag till åtgärder för att mildra konsekvenserna för företag. För kommuner och kommunala bolag handlar det om:

  • Vanligtvis råder 30 dagars betalningstid på våra leverantörsfakturor men vid förfrågan till ekonomienheten försöker kommunen tillgodose snabbare betalning när så är möjligt.
  • Vi har en generös hållning till leverantörer vid inställda konferenser, föredrag, resor med mera, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

  • Årliga avgifter för miljötillsyn, alkohol, tobak och receptfria läkemedel skjuts fram till oktober 2020. Årliga avgifter för livsmedelstillsyn har redan gått ut i februari 2020.
  • Om ett företag hör av sig och begär anstånd med avgifter för till exempel tillsyn eller VA och renhållning kommer vi att bevilja detta (om det inte är omöjligt på grund av särskilda orsaker).

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

  • På grund av rådande omständigheter utför Räddningstjänsten inga planerade tillsynsärenden, åtminstone fram till sista april. Det kan uppstå tillfällen då Räddningstjänsten måste utföra tillsyn med hänsyn till särskilda risker/händelser och dylikt.
  • För att ta mindre av företagens tid i anspråk kommer uppgifter för tillsynsbesök för serveringstillstånd och tobak (så kallad inre tillsyn) att hämtas från kreditupplysningsföretag, Bolagsverket, Polisen, Skatteverket och Kronofogden i så stor omfattning som möjligt. Även när det gäller miljötillsyn försöker man begära in handlingar för så kallad skrivbordskontroll, i så stor utsträckning som möjligt.
  • Tillsynsbesök ”Hälsoskydd privata verksamheter”, för till exempel tatuerare, akupunktörer med mera görs först under 2021.
Uppdaterat 20 mars klockan 17.05

Nu erbjuder Kalix kommun möjligheter till näringslivet för att lösa delar av utmaningar i spår av Coronakrisen.

Till följd av Coronakrisen har många företag inte arbete till alla sina medarbetare samtidigt som Kalix kommun behöver vikarier när förkylningar tvingar medarbetare att vara hemma från jobbet eller vårda barn. Till följd av Coronakrisen ställs också högre krav på att medarbetarna som jobbar ska vara helt frisk. Det innebär att en småförkyld medarbetare, som tidigare skulle valt att jobba, inte längre är välkommen inom till exempel äldreomsorgen. När en stor del av vård- och omsorgspersonalen dessutom börjat vårda barn har personalbristen uppstått. Kalix kommun behöver vikarier till äldreboenden, hemtjänst, boenden inom LSS, städ, kost och barnomsorg.

Intresseanmälan timvikariat

Uppdaterat 14 oktober 2021 klockan 10.14
Möjligheten att begära snabbare betalning av Kalix kommun på grund av Covid-19 finns inte längre.

Skjut upp betalning till Kalix kommun

Vi har lanserat en e-tjänst där både privatpersoner och företag kan göra ändringar gällande fakturor från Kalix kommun. Det handlar om att skjuta upp en betalning, ändra fakturaadress eller att bestrida en faktura.

Gå till e-tjänsten Jag vill göra ändringar gällande en faktura från Kalix kommun

Uppdaterat 8 april klockan 08.49

Under måndagen tog krisledningsnämnden två nya beslut som ska stimulera lokalt näringsliv. Medel tas från den tilläggsbudget på 12 miljoner kronor för 2020 som krisledningsnämnden beslutade om tisdag den 31 mars.

Krisledningsnämnden beslutade att Kalix kommun under tre månader ska köpa boende från Kalixföretag som är anslutna till besöksnäringsföreningen Coastal Lapland, för en summa på maximalt 2 014 650 kronor.

Krisledningsnämnden beslutade också att Kalix gymnasieelever ska få äta lunch på restauranger i Kalix under den tid undervisningen sker på distans. Till skolluncherna avsätts 500 000 kronor per månad.
– Vi låter restaurangerna lämna in offerter på mat till gymnasieeleverna som idag är i hemmet. Det gäller dock längst fram till sommar lovet eller att skolan öppnar, förklarar Krisledningsnämndens ordförande Tommy Nilsson.

Uppdaterat 7 april klockan 16.50

Tisdag den 31 mars sammanträdde Krisledningsnämnden för första gången. De tog två beslut som båda syftar till att stimulera det lokala näringslivet.

Nämnden beslutade om en tilläggsbudget på 12 miljoner kronor som ska användas för att lindra konsekvenserna av coronavirussjukdomen (covid-19).
Kalix kommun kommer också att erbjuda alla anställda presentcheckar på 300 kronor som kommer att kunna användas för köp av varor och tjänster från företag i Kalix kommun.

Uppdaterat 26 mars klockan 08.00

Vid en presskonferens den 25 mars presenterade Regeringen ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Läs mer och se presskonferensen på regeringen.se

Uppdaterat 29 mars, klockan 08.00

Nu finns ett förbud mot sammankomster med fler än 50 personer och även evenemang med färre än 50 deltagare kan behöva ställas in, då arrangörer rekommenderas att göra riskbedömningar inför alla evenemang och sammankomster.

Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterat 17 april, klockan 15.22

Från den 25 mars 2020 föreskriver Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19.

I korthet innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Restaurangerna ska i första hand se över hur de i sin egen verksamhet kan förhindra smittspridning.

Det är alltså du som företagare som har ansvar för att se till detta och se till att hålla dig uppdaterad om vad Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna säger.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar om de nya regler som gäller för restauranger, caféer med flera.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns också annan viktig information till exempel om hur du skyddar dig själv och andra. Här finns också information på flera språk.

Om ni har frågor gällande detta eller livsmedelshantering i övrigt, kontakta Bygg- och miljöavdelningen via Kalix kommuns växel, på telefonnummer 0923-65 000.

För mer information om följderna av coronavirusets utveckling, riktad till företag hänvisar vi till:

Kontakta oss om du har frågor!

Bild av Birgitta Larsson

Birgitta Larsson

Näringslivschef

Birgitta leder näringslivsenhetens arbete med att främja företagandet och utveckla företagsandan i kommunen.  

Mobil: 072-242 79 68
Bild av Peder Nilsson

Peder Nilsson

Näringslivsstrateg

Peder är näringslivsstrateg vid Kalix kommuns näringslivsenhet. Han jobbar med många olika frågor som rör näringsliv och företagsetableringar.  

Telefon: 0923-656 35
Mobil: 070-375 86 40
Bild av Hans Sundell

Hans Sundell

Näringslivsutvecklare

Hans är näringslivsutvecklare med rådgivning för nyföretagare och unga företag som specialområden, men jobbar även med tillväxtrådgivning för etablerade företag som vill växa.  

Mobil: 073-033 79 11
Bild av Reine Sundqvist

Reine Sundqvist

Informationsansvarig

Reine ansvarar för kommunledningsförvaltningens informationsfunktion samt informationen vid näringslivsenheten. Han är underställt stabschef och näringslivschef.  

Telefon: 0923-658 15
Mobil: 072-247 96 20
Senast uppdaterad: 2021-10-14 10:26

Relaterade nyheter

En väg in på arbetsmarknaden för Ukrainska flyktingar i Kalix

2022-05-20 - Kalix kommun och Kalixföretagarna presenterar i samarbete med OnePartnerGroup Norr det nya projektet "Jobblotsen Ukraina", som syftar till att erbjuda de Ukrainska flyktingar som har kommit till Kalix en väg in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Samråd om havsbaserad vindkraftspark i Bottenviken

2022-05-19 - Det finns planer för en havsbaserad vindkraftspark i Bottenviken utanför Kalix. Om allt går enligt plan kommer denna enorma investering att stå klar tidigast 2030. Just nu hålls samrådsmöten i Kalix, och måndag den 23 maj tar politiken ett inriktningsbeslut.

Läs mer

Utbildning i ansvarsfull alkoholhantering, 15–16 juni

2022-03-11 - Välkommen till 2022-års andra utbildningstillfälle i ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen vänder sig främst till restaurangens serveringspersonal, men även krögare, ordningsvakter och övrig personal i verksamheten.

Läs mer

Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat 2022

2022-01-04 - Svenskt Näringsliv genomför årligen en stor undersökning av det lokala företagsklimatet. Drygt 200 företag i Kalix kommun har fått enkäten. Är ditt företag ett av dessa? I så fall är det viktigt att ni svarar, då det hjälper oss att utveckla företagsklimatet i Kalix kommun!

Läs mer

Vi värnar vårt lokala näringsliv!

2021-12-17 - Vi vill uppmana alla som bor och verkar i Kalix kommun att stötta våra lokala företag!

Läs mer

Känner du inte igen oss? Det kan bero på vår nya design!

2021-11-03 - Torsdag den 4 november lanserades en ny layout för Kalix kommuns hemsida, med denna följer också en hel del tillgänglighetsuppdateringar som hjälper alla som på grund av funktionsnedsättning behöver hjälpmedel för att läsa och navigera på webben.

Läs mer

Vill du ha våra nyhetsbrev?

2021-10-15 - Kalix kommuns nyhetsbrev är för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kalix och Kalix Näringslivsnytts nyhetsbrev sätter fokus på det lokala näringslivet. Låter det intressant? Då kan du anmäler dig via denna sida!

Läs mer

Kalix kommun klättrar i företagsranking

2021-09-22 - När Svenskt Näringsliv den 22 september presenterade årets ranking över lokalt företagsklimat var det dessvärre bara 4 länets av 14 kommuner som klättrade. En av dessa var Kalix som klättrade 15 placeringar.

Läs mer

En riktig tågsommar i Kalix! (video)

2021-08-27 - Kalix kommuns tekniska chef Per Nilsson summerar sommarens tågtrafik, och blickar framåt.

Läs mer

Medel från ungdomsfonden bidrog till sommarfeeling på Malören

2021-08-02 - Flera företag och föreningar har i sommar fått bidrag ur ungdomsfonden för att arrangera aktiviteter för barn och unga. En av arrangörerna är Malören Lodge, och här berättar ägaren Hanna Engström själv om en kurs i kajakpaddling för 14–16-åringar som hölls på Malören den 28–30 juli.

Läs mer

Tågcharter genom Sverige till Kalix och Malören

2021-07-20 - En annons från ett besöksnäringsföretag var starten på vad som skulle bli en tågcharter genom Sverige till slutdestinationen Kalix. Massor av nya vyer, intryck och upplevelser senare sammanfattar Cecilia Jansson äventyret: ”Norrbotten är verkligen värt att besöka, jag kanske får planera in en tur till redan nästa år”.

Läs mer

Kalix presenterar sig på jämförelsesajt för den som funderar på att flytta

2021-07-16 - Vi vill att fler ska upptäcka allt det vackra, spännande, positiva och trygga som Kalix kommun har att erbjuda. Därför satsar vi på att marknadsföra vår plats på jorden på en webbplats för människor som funderar på att flytta och söker information om vad kommunerna erbjuder.

Läs mer

Utökat verksamhetsområde för Kalix hamn – minskad miljöpåverkan för Sverige (video)

2021-07-09 - När Kalix hamn nu för första gången tar emot en båt med timmer innebär det en vinst för hamnen, lokala företag och inte minst miljön. Genom den här båttransporten undveks utsläpp, vägslitage och tung trafik från 40 lastbilar på vägarna från Uppland till Kalix.

Läs mer

Åsa Nilsson blir destinationsutvecklare på Kalix kommun (video)

2021-07-06 - Nu är det klart att det blir Åsa Nilsson som får tjänsten som destinationsutvecklare på Kalix kommun. "Det finns så mycket potential i Kalix. Det gäller bara att lyfta fram det unika som finns här, och det ser jag verkligen fram emot".

Läs mer

Nytt nummer av Info Kalix ute nu

2020-12-18 - Nu kan du läsa det späckade sommarnumret av Info Kalix här på webben.

Läs mer

Pendlarkortet för dig som vill resa flexibelt mellan Kalix och Haparanda

2021-05-31 - Du som reser ofta mellan Kalix och Haparanda kan nu köpa Pendlarkortet på sträckan. Sedan tidigare finns också Länskortet för resor som överstiger 61 kilometer.

Läs mer

Vill du synas på vår turistinformation?

2021-04-28 - Turistinformationen i Kalix Folkets Hus vill visa upp allt fantastiskt Kalix har att erbjuda och behöver därför er hjälp! Har du/ditt företag informationsmaterial om aktiviteter, utflyktsmål, upplevelser med mera? Lämna eller skicka in dessa till Turistinformationen.

Läs mer

Nyföretagare – delta i Go Business och programmet Hangout!

2021-01-14 - Kalix kommun erbjuda dig som är ny företagare att delta i Go Business och programmet Hangout. Utforska din företagsidé, lär dig mer om kreativt entreprenörskap och bli del av en engagerad gemenskap med andra nyblivna företagare.

Läs mer

Handla säkert, handla lokalt

2020-12-18 - Många lokala företag erbjuder lösningar för att du ska kunna handla tryggt och säkert i Kalix kommun. Denna korta film visar hur det kan gå till. Håll i, håll ut och följ folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det blir bättre om vi alla arbetar tillsammans!

Läs mer

Extra Kalix-TV: Om coronaläget just nu!

2020-11-12 - Onsdag den 18 november sänds ett Extra Kalix-TV där vi uppdaterar dig om Kalix Resecentrum och coronaläget just nu! Dessutom pratar vi om hur Rolfs Såg kommer att utvecklas med ny ägare.

Läs mer

Kalix Löjrom firar 10 år som ursprungsskyddat livsmedel

2020-11-13 - Den 12 november var det exakt 10 år sedan som Kalix Löjrom tilldelades EU:s skyddade ursprungsbeteckning, SUB. Denna innebär att Kalix Löjrom måste produceras, bearbetas och beredas inom ett visst geografiskt område, med en för området karaktäristisk metod. Precis som Parmesan eller Champagne.

Läs mer

Livesändning från Gomorron Kalix den 29/10

2020-10-28 - Gomorron Kalix är en mötesplats med fokus på information, nätverkande och affärskontakter. Torsdagens möte sänder vi live här på kalix.se, från klockan 08.00.

Läs mer

Rolfs såg får ny ägare

2020-10-27 - Träindustriföretaget Setra säljer Rolfs såg i Kalix till Stockhult Holding. Stockhult äger bland annat ett sågverk i Glommersträsk, och har nu för avsikt att stegvis återuppta verksamheten vid Rolfs såg.

Läs mer

Projekt för digitalisering i byarna

2019-09-10 - Kalix kommun deltar i LTU-projektet DigiBy, vilket står för Digitala tjänster i byar. Projektet handlar om att digitalisera service i Norrbottens landsbygder. Morjärv är pilotby i Kalix kommun.

Läs mer