Många företag drabbas hårt av den rådande situationen i samhället, med anledning av coronavirusets utveckling. Här uppdaterar vi med information om hur Kalix kommun arbetar med att underlätta för företag.

Kalix kommuns näringslivsenhet samarbetar på både lokal och regional nivå för att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att mildra effekterna för företagen. På näringslivsenheten arbetar man också med att säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företag.
– Vi jobbar vidare med att få en nulägesbild av hur det ser ut hos företagen i Kalix och vilka deras utmaningar är, säger Birgitta Larsson, näringslivschef.

Uppdaterat 26 mars klockan 08.00

Vid en presskonferens den 25 mars presenterade Regeringen ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Se presskonferensen på regeringen.se

Uppdaterat 20 mars klockan 17.05

Åtgärder för att underlätta för företag

Svenskt Näringsliv har gett kommuner, regioner och länsstyrelser ett antal förslag till åtgärder för att mildra konsekvenserna för företag. För kommuner och kommunala bolag handlar det om:

Ge anstånd/förlänga betalningstider

  • Vanligtvis råder 30 dagars betalningstid på våra leverantörsfakturor men vid förfrågan till ekonomienheten försöker kommunen tillgodose snabbare betalning när så är möjligt.
  • Vi har en generös hållning till leverantörer vid inställda konferenser, föredrag, resor med mera, exempelvis genom att dela på faktiska kostnader.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

  • Årliga avgifter för miljötillsyn, alkohol, tobak och receptfria läkemedel skjuts fram till oktober 2020. Årliga avgifter för livsmedelstillsyn har redan gått ut i februari 2020.
  • Om ett företag hör av sig och begär anstånd med avgifter för till exempel tillsyn eller VA och renhållning kommer vi att bevilja detta (om det inte är omöjligt på grund av särskilda orsaker).

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

  • På grund av rådande omständigheter utför Räddningstjänsten inga planerade tillsynsärenden, åtminstone fram till sista april. Det kan uppstå tillfällen då Räddningstjänsten måste utföra tillsyn med hänsyn till särskilda risker/händelser och dylikt.
  • För att ta mindre av företagens tid i anspråk kommer uppgifter för tillsynsbesök för serveringstillstånd och tobak (så kallad inre tillsyn) att hämtas från kreditupplysningsföretag, Bolagsverket, Polisen, Skatteverket och Kronofogden i så stor omfattning som möjligt. Även när det gäller miljötillsyn försöker man begära in handlingar för så kallad skrivbordskontroll, i så stor utsträckning som möjligt.
  • Tillsynsbesök ”Hälsoskydd privata verksamheter”, för till exempel tatuerare, akupunktörer med mera görs först under 2021.

Vi erbjuder timvikariat

Nu erbjuder Kalix kommun möjligheter till näringslivet för att lösa delar av utmaningar i spår av Coronakrisen.

Till följd av Coronakrisen har många företag inte arbete till alla sina medarbetare samtidigt som Kalix kommun behöver vikarier när förkylningar tvingar medarbetare att vara hemma från jobbet eller vårda barn. Till följd av Coronakrisen ställs också högre krav på att medarbetarna som jobbar ska vara helt frisk. Det innebär att en småförkyld medarbetare, som tidigare skulle valt att jobba, inte längre är välkommen inom till exempel äldreomsorgen. När en stor del av vård- och omsorgspersonalen dessutom börjat vårda barn har personalbristen uppstått. Kalix kommun behöver vikarier till äldreboenden, hemtjänst, boenden inom LSS, städ, kost och barnomsorg.

Intresseanmälan timvikariat

Inställda evenemang

Nu finns ett förbud mot sammankomster med fler än 500 personer och även evenemang med färre än 500 deltagare kan behöva ställas in, då arrangörer rekommenderas att göra riskbedömningar inför alla evenemang och sammankomster.Du som planerat att närvara vid ett evenemang eller annan sammankomst bör själv försöka hålla koll på aktuell status, då arrangören kan ställa in med kort varsel. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida.

Mer information

För mer information om följderna av coronavirusets utveckling, riktad till företag hänvisar vi till:

Kontakta oss om du har frågor!