I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 6 februari 2017 utsågs Börjelsbyn till årets bygd i Kalix 2016.

Börjelsbyn får utmärkelsen till bakgrund av att ungdomar har engagerats och fått en viktig roll i arbetet med att utveckla byn - specifikt byns gamla bönhus.

Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist har pratat med de ungdomar som mottog priset för byns räkning.