Erik Olofsson från Avonova Företagshälsovård, Lisa Lindvall från The Fit Sweden AB samt Håkan Eklund och Barbro Waara från Medhelp föreläste under Gomorron Kalix.
Erik Olofsson från Avonova Företagshälsovård, Lisa Lindvall från The Fit Sweden AB samt Håkan Eklund och Barbro Waara från Medhelp föreläste under Gomorron Kalix.

Här följer ett antal bilder från Gomorron Kalix, torsdag den 26 oktober 2017.