Coronavirussjukdomen covid-19 påverkar många delar av samhället och tyvärr också feriepraktiken för ungdomar. Besked om feriepraktik brukar vanligtvis gå ut i mitten av maj men på grund av rådande omständigheter skjuts beskedet fram till slutet av månaden.

Under maj månad får de ungdomar som sökt feriepraktik erbjudande om en plats som de kan tacka ja eller nej till. Det händer att ungdomar blir erbjudna feriepraktik inom ett arbetsområde eller period som de inte har valt. Byten av platser eller perioder är inte möjliga i detta läge.

För dig som har bussförbindelser och vanligtvis har skolskjuts och blir erbjuden plats på annat ortsområde än den du sökt, så ordnar vi busskort enligt samma regler.

En del av de feriearbeten vi brukar erbjuda ungdomar är inte tillgängliga i år och det gör att handläggning av feriearbeten tar längre tid än vanligt. Vi förstår att fördröjningen kan väcka många frågor men vi hoppas på förståelse för situationen.

Integrations- och Arbetsmarknadsenheten
Kalix kommun