Skip to content
Sök

Ansök om serveringstillstånd inför storhelger och evenemang under jul och nyår

Ska din verksamhet ansöka om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd? Kom då in med din ansökan så snart som möjligt, och minst två månader i förväg!

Tiden från att du lämnat in en komplett ansökan fram till beslut om serveringstillstånd är cirka två månader. Vissa tider kan det ta längre tid. Kommunen begär in yttranden från Polismyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänsten där också dessa myndigheters arbetsbelastning har inverkan på själva handläggningstiden.

Ansök minst två månader i förväg

Inför kommande jul- och nyårsevenemang 2022/2023 uppmanar vi dig att lämna in komplett ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen senast två månader innan tillställning för att du ska hinna få din ansökan besvarad i tid.
Ansökningar som lämnats in för sent riskerar att inte hinnas handläggas i tid.
Har du frågor kontakta bygg- och miljöavdelningen, alkoholhandläggare, växel 0923-650 00.

Senast uppdaterad: 2022-10-21 08:43