Gomorron Kalix! Välkommen till nyhetsmorron för företagare. En mötesform och plats med fokus på nätverkande och affärskontakter.

Gomorron Kalix är ett samarrangemang mellan Kalix kommun och Kalixföretagarna.
Denna morgon presenterar vi följande:

Vad krävs för att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare?

Malin Innala och Ingemar Harila, Tyréns
Tyréns är rankad som en av Sveriges bästa arbetsplatser – hör dem berätta hur de får sina
anställda att trivas.

Peter Nilsson Sandlund och Ulrika Andersson, Ponto
Ponto är en lokal aktör som arbetar med bemanning och rekrytering. Hör dom berätta deras bild, om vilka framgångsfaktorerna är, för att klara kompetensförsörjningen i ditt företag.


Moderator: Reine Sundqvist
Vi bjuder på smörgås, kaffe och te klockan 07.30–08.00
Tid:
Torsdag den 26 september, klockan 07.30–08.45
Plats: Röda Kvarn, Köpmannagatan 24
Anmälan senast onsdag 25 september via simplesignup. Du kan också kontakta birgitta@kalixforetagarna.se eller 070-559 09 89.

Gomorron och välkommen!