Sök

Stå upp för demokratin – rösta i valet 2022!

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här informerar vi om valet i allmänhet och kommunvalet i synnerhet. Information presenteras förutom på svenska även på finska och meänkieli.

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal. Information om vilken som är din vallokal framgår på ditt röstkort, som kommer att skickas ut till din folkbokföringsadress i mitten av augusti.

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 24 augusti och pågår till och med valdagen den 11 september. Du kan förtidsrösta var du vill i landet, bara du har ditt röstkort med dig. I Kalix kan röstberättigade rösta i förväg på följande platser och tider.

Rösta i förväg

Kommunhuset, Nygatan 4 (ingång från Nygatan eller personalparkering)

24–26 augusti 
Onsdag–fredag, klockan 09.00–16.00.

29 augusti–2 september
Måndag–fredag, klockan 09.00–16.00.

3–4 september
Lördag–söndag, klockan 09.00–13.00.

5–6 september
Måndag–tisdag, klockan 09.00–16.00.

7–8 september
Onsdag–torsdag, klockan 09.00–20.00.

9 september
Fredag, klockan 09.00–16.00.

10 september
Lördag, klockan 09.00–13.00.

11 september
Söndag, klockan 08.00–20.00.

Töre Folkets Hus, Köpmanvägen 20

24–26 augusti
Onsdag–fredag, klockan 11.00–15.00.

29 augusti–2 september
Måndag–fredag, klockan 11.00–15.00.

3–4 september
Lördag–söndag, klockan 11.00–13.00.

5–6 september
Måndag–tisdag, klockan 11.00–15.00.

7–8 september
Onsdag–torsdag klockan 11.00–20.00.

9 september
Fredag, klockan 11.00–15.00

10 september
Lördag, klockan 11.00–13.00

Kom ihåg att du behöver ha med dig ditt röstkort och giltig identitetshandling för att rösta!

Rösta via posttjänst utanför tätort (tidigare kallad lantbrevbärare)

Möjlighet att rösta via posttjänst utanför tätort finns kvar som tidigare.
För att kunna brevrösta måste du beställa material från valmyndigheten.

Budröstning

För att budrösta behövs ett bud, ett vittne, röstsedlar, val¬kuvert och ett ytterkuvert. Vittnet och budet får inte vara samma person. Budröstningsmaterial finns att hämta på alla ställen där det går att rösta.

Ambulerande röstmottagning

Den som på grund av sjukdom, ålder och/eller funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan lämna sin valsedel till ambulerande röstmottagare. Beställning av ambulerande röstmottagare ska ske till Kalix kommun på telefonnummer 0923-650 00.

Valskjutsar

Väljare inom kommunen, som önskar skjuts till vallokal den 11 september 2022, kan anmäla detta till Kalix kommun på telefonnummer 0923-650 00 senast fredag den 9 september.

Vanliga frågor och information om bland annat rösträtt, utlandsboende, lagar och regler samt information på andra språk, lättläst svenska och teckenspråk finns på Valmyndighetens webbplats: www.val.se. Du kan även ringa Valmyndighetens Valupplysning på telefonnummer 020-825 825.

Om du tappat bort ditt röstkort

Om du har förlorat ditt röstkort, kontakta Kalix kommun på telefonnummer 0923-650 00 eller via valnamnd@kalix.se

Puolusta demokratiaa – äänestä vaaleissa 2022 (suomeksi)!

Sunnuntaina 11. syyskuuta 2022 järjestetään vaalit eduskuntaan, alue- ja kunnanvaltuustoon. Vaalipäivänä 11. syyskuuta voit äänestää vaalihuoneistossasi. Äänestyskortissasi, joka lähetetään väestörekisteriosoitteeseesi elokuun puolessa välin, lukee mikä on sinun vaalihuoneistosi.

Ennakkoäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, eli 24. elokuuta ja jatkuu vaalipäivään 11. syyskuuta saakka. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa Ruotsissa, kun vaan äänestyskortti on mukana. Kalixissa äänioikeutetut voivat äänestää seuraavissa paikoissa ja ajoilla.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, eli 24. elokuuta ja jatkuu vaalipäivään 11. syyskuuta saakka. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa Ruotsissa, kun vaan äänestyskortti on mukana. Kalixissa äänioikeutetut voivat äänestää seuraavissa paikoissa ja ajoilla:

Kunnantalo, Nygatan 4 (sisäänkäynti Nygatanilta tai henkilökunnan pysäköintialueelta)

24–26/8
Keskiviikko–perjantai, kello 09.00–16.00

29/8–2/9
Maanantai–perjantai, kello 09.00–16.00.

3–4/9
Lauantai–sunnuntai, kello 09.00–13.00.

5–6/9
Maanantai–tiistai, kello 09.00–16.00.

7–8/9
Keskiviikko–torstai, kello 09.00–20.00.

9/9

Perjantai, kello 09.00–16.00.

10/9
Lauantai, kello 09.00–13.00

11/9
Sunnuntai, kello 08.00–20.00

Tören Kansantalo, Köpmanvägen 20

24–26/8
Keskiviikko–perjantai, kello 11.00–15.00

29/8–2/9
Maanantai–perjantai, kello 11.00–15.00.

3–4/9
Lauantai–sunnuntai, kello 11.00–13.00.

5–6/9
Maanantai–tiistai, kello 11.00–15.00.

7–8/9
Keskiviikko–torstai, kello 11.00–20.00

9/9
Perjantai, kello 11.00–15.00.

10/9
Lauantai kello, klockan 11–13.

Äänestykseen on otettava mukaan äänestyskortti sekä henkilöllisyystodistus!

Äänestys postipalvelulla taajamien ulkopuolella (aiemmin maalaiskirjeenkantaja) 

Kuten aiemmin on myös mahdollista äänestää postipalvelulla taajamien ulkopuolella. Tiedot löydät Vaaliviranomaisen sivustolta www.val.se.

Äänestys lähetin avulla

Äänestys lähetin avulla edellyttää lähetin, todistajan, vaaliliput, vaalikuoret sekä kirjekuoren. Todistaja ja lähetin eivät voi olla sama henkilö. Äänestykseen lähetin välityksellä vaaditaan erityinen materiaali, jonka voi hakea kaikista äänestyspaikoista.

Kiertävä äänten vastaanottaja

Se joka sairauden, iän tai toimintarajoitteen vuoksi ei itse pääse äänten vastaanottopaikkaan voi jättää vaalilippunsa äänten vastaanottajan kautta. Äänten vastaanottajan tilaat Kalixin kunnan kautta, puhelinnumero 0923-650 00.

Vaalikyydit

Äänestäjät, jotka asuvat kunnassamme ja toivovat kyydin vaalihuoneistoon vaalipäivänä 11. syyskuuta, voivat ilmoittaa sen Kalixin kuntaan, puhelinnumero 0923- 650 00.

Yleisiä kysymyksiä sekä lisää tietoja muun muassa ulkomailla asuville, äänestysoikeudesta, laki ja säännöt sekä tietoa muilla kielillä, selkokielinen ruotsi ja viittomakieli löytyvät Vaaliviranomaisen sivustolta www.val.se tai puhelimitse Vaaliviranomaisen vaali-informaatiosta 020-825 825.

Äänestyskortin kadotessa

Jos olet kadottanut äänestyskorttisi, ota yhteyttä Kalixin kuntaan puhelinnumero 0923-650 00 tai sähköpostitse valnamnd@kalix.se

Puolusta temokraatiita - äänestä vaalissa 2022!

Pyhänä syyskuun 11. päivä 2022 oon vaalit etuskunthaan, rekiuuni- ja kunnanvaltuusthoon. Vaalipäivänä 11. syyskuuta voit äänestää sinun vaalilokaalissa, joka lukkee sinun äänestyskortissa. Äänestyskortti tullee postin kansa sinun väestökirjanpito-osottheesheen elokuun puolessa välin.

Etukätheisäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, elikkä 24. elokuuta ja jatkuu vaalipäihvään 11. syyskuuta asti. Etukätheen voipi äänestää missä tahansa Ruottissa, ko sulla vain oon äänestyskortti matkassa. Kaihnuussa voipi äänestää seuraavissa paikoissa ja aijoila.

Etukätheisäänestäminen

Kunnantalo, Nygatan 4 (sishäänkäynti Nygatanilta taikka persunaaliparkkeerinkilta)

24–26/8
Keskiviikko–perjantai, kello 09.00–16.00.

29/8–2/9
Maanantai–perjantai, kello 09.00–16.00.

3–4/9
Lauantai–sunnuntai, kello 09.00–13.00.

5–6/9
Maanantai–tiistai, kello 09.00–16.00.

7–8/9
Keskiviikko–tuorestai, kello 09.00–20.00.

9/9
Perjantai, kello 09.00–16.00.

10/9
Lauantai, kello 09.00–13.00.

11/9
Sunnuntai, kello 08.00–20.00.

Tören Kansantalo, Köpmanvägen 20

24–26/8
Keskiviikko–perjantai, kello 11.00–15.00.

29/8–2/9
Maanantai–perjantai, kello 11.00–15.00.

3–4/9
Lauantai–sunnuntai, kello 11.00–13.00.

5–6/9
Maanantai–tiistai, kello 11.00–15.00.

7–8/9
Keskiviikko–tuorestai, kello 11.00–20.00.

9/9
Perjantai kello 11.00–15.00.

10/9
Lauantai, kello 11.00–13.00.

Sulla häätyy olla matkassa äänestyskortti ja itentiteettipaperit ko äänestät!

Äänestä postipalvelun kautta taaja-asutuksen ulkopuolela (aikasemmin maalaispostinkuljettaja)

Voit kans niin ko aiemmin äänestää postipalvelun kautta taaja-asutuksen ulkopuolela. Informašuunia löyät Vaaliviraston sivulta www.val.se.

Äänestys lähätin avula

Äänestäminen lähätin kautta etelyttää lähätin, toistajan, vaaliseetelit, vaalikuertit ja ulkokuertin. Toistaja ja lähätin ei voi olla sama henkilö. Materiaalia lähätinäänestyksheen voipi hakea kaikista äänestyspaikoista.

Kiertävän äänestyksen vasthaanottaja

Se joka saihrauen, ijän taikka toimintarajotuksen takia ei itte pääse äänestyspaikale, voipi jättää vaaliseetelin kiertävän äänestyksen vasthaanottajalle. Äänestyksen vasthaanottajan tillaat Kaihnuun kunnan kautta, telefooninumero 0923- 650 00.

Vaalikyytit

Äänestäjät jokka asuva meän kunnassa ja toivova kyytin vaalilokaahliin vaalipäivänä 11. syyskuuta, voipi ilmottaa sen Kaihnuun kunthaan, telefooninumero 0923-650 00.

Tavallisia kysymyksiä ja informašuunia muun rinnala ulkomaila asuvile, äänestysoikeuesta, laki ja säännöt, infoa muila kielilä, helppoluettu ruotti ja viittomakieli löytyy Vaaliviraston veppipaikasta www.val.se taikka Vaaliviraston vaali-informašuunista telefooninumerosta 020-825 825.

Jos olet puottanu äänestyskortin

Jos sie olet puottanu äänestyskortin voit tilata uuen Kaihnuun kunnasta telefooninumerosta 0923-650 00 taikka kautta valnamnd@kalix.se

Senast uppdaterad: 2022-06-17 15:06

Relaterade nyheter

Till partierna: Hit levererar ni era namnvalsedlar

2022-08-09 - Inför förtidsröstningen som startar onsdagen den 24 augusti ska partierna själva se till att namnvalsedlar levereras till Kalix kommuns reception i förvaltningsbyggnaden måndag och tisdag 22–23 augusti samt till Töre Folkets Hus på onsdag den 24 augusti klockan 10.00.

Läs mer

Kalix-TV sänder valdebatt och valvaka

2022-08-08 - Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I samband med valet gör Kalix kommun tvåextrasändningar av Kalix-TV – en valdebatt den 9 september samt valvaka på kvällen/natten den 11 september.

Läs mer

Gör en insats för demokratin - jobba som röstmottagare!

2022-03-09 - Kalix kommun söker minst 150 röstmottagare för tjänstgöring valdagen den 11 september 2022. Som röstmottagare behöver du vara hjälpsam och vänlig, serviceinriktad och noggrann. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Läs mer