Söndagen den 26 maj 2019 är det EU-val. På valdagen den 26 maj kan du rösta i din vallokal som framgår på ditt röstkort som kommer att skickas ut till folkbokföringsadress i början av maj månad.

Rösta på valdagen den 26 maj

Här hittar du information om vallokaler och öppettider för valdagen den 26 maj

Rösta i förväg

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 8 maj och pågår till och med valdagen den 26 maj. Du kan förtidsrösta vart du vill i landet, bara du har ditt röstkort med dig.
 
I Kalix kan man rösta i förväg på följande platser och tider:

Kommunhuset (ingång från Nygatan eller personalparkering)
8–10/5: Onsdag–fredag, klockan 08–12, 13–15
11–12/5: Lördag–söndag, klockan 11–13
13–17/5: Måndag–fredag, klockan 08–12, 13–15
18–19/5: Lördag–söndag, klockan 11–13
20–22/5: Måndag–onsdag, klockan 08–12, 13–15
23/5: Torsdag, klockan 08–12, 13–16, 18–20
24/5: Fredag, klockan 08–12, 13–15
25/5: Lördag, klockan 11–13
26/5: Söndag, klockan 08–21

Töre Folkets Hus
8–9/5: Onsdag–torsdag, klockan 08–12
10/5: Fredag, klockan 14–16
11–12/5: Lördag–söndag, klockan 11–13
13–17/5: Måndag–fredag, klockan 08–12
18/5: Lördag, klockan 14–16
19/5: Söndag, klockan 11-13
20–22/5: Måndag–onsdag, klockan 08–12
23/5: Torsdag, klockan 8–12, 13–18
24/5: Fredag, klockan 8–12
25/5: Lördag, klockan 11–13
    
Du måste ha med dig ditt röstkort och identitetskort för att rösta.

Möjlighet att rösta via lantbrevbärare finns kvar som tidigare.

Röstkort

Om du har förlorat ditt röstkort kontakta Kalix kommun på telefonnummer 0923-650 00 eller via valnamnd@kalix.se.

Budröstning

För att budrösta behövs ett bud, ett vittne, röstsedlar, valkuvert och ett ytterkuvert. Vittnet och budet får inte vara samma person. Budröstningsmaterial finns att hämta på alla ställen det går att rösta.

Ambulerande röstmottagning

Den som på grund av sjukdom, ålder och funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan lämna sin valsedel till ambulerande röstmottagare.
Beställning av ambulerande röstmottagare ska ske till Kalix kommun på telefonnummer 0923-650 00.

Valskjutsar

Väljare inom kommunen, som önskar skjuts till vallokal den 26 maj 2019, kan anmäla detta till Kalix kommun på telefonnummer 0923-650 00.    

Mer information

Vanliga frågor och information om bland annat rösträtt, utlandsboende, lagar och regler samt information på andra språk, lättläst svenska eller teckenspråk finns på Valmyndighetens webbplats: www.val.se. Du kan även ringa Valmyndighetens Valupplysning telefonnummer 020-825 825.

Pyhänä, toukokuun 26 päivä 2019 oon vaalit Eurooppaparlamenthiin.

Vaalipäivänä 26 toukokuuta voit äänestää sinun vaalilokaalissa, jonka näet sinun äänestyskortista, joka tullee postin kansa sinun väestökirjarekisteri eli folkpuukföörinki osottheesheen toukokuun alussa.

Sulla häätyy olla matkassa äänestyskortti ja itenteetti–paperi ko äänestät.

Etukätheisäänestäminen

Etukätheisäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, elikkä 8 toukokuuta ja jatkuu vaalipäihvään 26 toukokuuta asti. Etukätheen voipii äänestää missä tahansa Ruottissa, ko sulla vain oon äänestyskortti matkassa. Kaihnuussa voipii äänestää seuraavissa paikoissa ja ajoila, katto yläpuolela. Voit kans niin ko aiemmin äänestää maalaispostinkantajan kautta.

Äänestyskortti

Jos sie olet puottanu äänestyskortin voit tilata uuen Kaihnuun kunnasta telefooninumerosta 0923–650 00 tai kautta valnamnd@kalix.se

Pyytiäänestys

Jotta pystyy äänestämhään pyytin kautta tarttee pyytin, toistajan, vaaliseetelit, vaalikuvertit ja tavallisen kuvertin. Toistaja ja pyyti ei voi olla sama persuuni. Pyytiäänestysmateriaalia voipii hakea kaikista äänestyspaikoista.

Ampyleerante eli kiertävä äänivasthaanottaja

Hään joka saihrauen, iän tai toimintarajotuksen takia ei itte voi päässä äänestyspaikale, voipii jättää vaaliseetelin kiertävälle äänivasthaanottajalle. Tilaus äänivasthaanottajasta häätyy tehhä Kaihnuun kunnasta, telefooninumero 0923– 650 00.

Vaalikyytit

Äänestäjät jokka asuva meän kunnassa ja toivova kyytin vaalilokahliin vaalipäivänä 26 toukokuuta, voipii ilmottaa sen Kaihnuun kunthaan, telefooninumero 0923–650 00.

Lissää informasjuunia

Tavallisia kysymyksiä ja informasjuunia muun muassa ulkomaila asuvile, äänestysoikeuksesta, laki ja säännöt, infoa muila kielilä, helppoluettu ruotti ja viittomakieli löytyy Vaaliviraston veppipaikasta www.val.se tai Vaaliviraston vaaliypplyysninkistä telefooninumerosta 020–825 825.

Sunnuntaina 26. toukokuuta 2019 järjestetään EU–vaalit.

Vaalipäivänä 26. toukokuuta voit äänestää vaalihuoneistossasi, joka lukee äänestyskortissa, se lähetetään väestörekisteri osoitteeseesi toukokuun alussa.

Äänestykseen on otettava mukaan äänestyskortti sekä henkilöllisyystodistus.

Ennakkoäänestäminen

Ennakkoäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, eli 8. toukokuuta ja jatkuu vaalipäivään 26. toukokuuta asti.
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa Ruotsissa ja äänestyskortti pitää silloin olla mukana. Kalixissa voi äänestää seuraavissa paikoissa ja ajoilla, katso yllä.
Niin kun aiemmin on myös mahdollista äänestää maalaiskirjeenkantajan kautta.

Äänestyskortti

Jos olet kadottanut äänestyskorttisi voit tilata uuden Kalixin kunnasta puh. 0923–650 00 tai sähköpostitse valnamnd@kalix.se

Äänestäminen asiamiehen avulla

Äänestäminen asiamiehen avulla edellyttää asiamiehen, todistajan, vaaliliput, vaalikuoret sekä kirjekuoren. Todistaja ja asiamies ei voi olla sama henkilö. Äänestykseen asiamiehen avulla vaaditaan erityinen materiaali, jonka voi hakea kaikista äänestyspaikoista.

Kiertävä äänten vastaanottaja

Se joka sairauden, iän tai toimintarajoitteen vuoksi ei itse pääse äänestyspaikalle voi jättää vaalilipun kiertävälle äänten vastaanottajalle. Tilaus kiertävästä äänten vastaanottajasta tehdään Kalixin kunnasta puh. 0923–650 00.

Vaalikyydit

Äänestäjät jotka asuvat kunnassamme ja toivovat kyydin äänestyspaikalle vaalipäivänä 26. toukokuuta, voivat ilmoittaa sen Kalixin kuntaan, puh. 0923– 650 00.

Lisää tietoja

Yleisiä kysymyksiä sekä lisää tietoja muun muassa ulkomailla asuville, äänestysoikeudesta, laki ja säännöt sekä tietoa muilla kielillä, selkokielinen ruotsi ja viittomakieli löytyvät Vaaliviranomaisen sivustosta www.val.se tai puhelimitse Vaaliviraston vaali–informaatiosta 020–825 825.