Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Göm inte att rösta!
Den 9 september är det val till riksdag, kommun och landsting. Göm inte att rösta!

Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige. På valdagen den 9 september kan du rösta i din vallokal som framgår på ditt röstkort som kommer att skickas ut till folkbokföringsadress mellan 16 och 22 augusti.

Rösta i förväg

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 22 augusti och pågår till och med valdagen den 9 september. Du kan förtidsrösta vart du vill i landet, bara du har ditt röstkort med dig.
 
I Kalix kan man rösta i förväg på följande platser och tider:

Kommunhuset
(ingång från Nygatan eller personalparkering)

22–24/8: Onsdag–fredag, 10–16
25–26/8: Lördag–söndag, 11–13
27–31/8: Måndag–fredag, 10–16
1–2/9: Lördag–söndag, 11–13
3–4/9: Måndag–tisdag, 10–16
5–6/9: Onsdag–torsdag, 10–16 och 18–20
7/9: Fredag, 10–16
8/9: Lördag, 11–13
9/9: Söndag, 08–20

Töre skola

22–24/8: Onsdag–fredag, 11–15
25–26/8: Lördag-söndag, 11–13
27–31/8: Måndag-fredag, 11–15
1–2/9: Lördag-söndag, 11–13
3–4/9: Måndag-tisdag, 11–15
5–6/9: Onsdag-torsdag, 11–15 och 18–20
7/9: Fredag, 11–15
8/9: Lördag, 11–13
    
Du måste ha med dig ditt röstkort och identitetskort för att rösta. Möjlighet att rösta via lantbrevbärare finns kvar som tidigare.

Röstkort

Om du har förlorat ditt röstkort kontakta valnämndens kansli på telefonnummer 072-234 38 23 eller via valnamnd@kalix.se

Tryckfel på röstkorten. På samtliga 7,8 miljoner röstkort som är på väg ut till landets röstberättigade har telefonnumren till kommun och landsting bytt plats. Tryckfelet har ingen betydelse för väljarens rösträtt och röstkortet går att använda som vanligt.

Budröstning

För att budrösta behövs ett bud, ett vittne, röstsedlar, val¬kuvert och ett ytterkuvert. Vittnet och budet får inte vara samma person. Budröstningsmaterial finns att hämta på alla ställen det går att rösta.

Ambulerande röstmottagning

Den som på grund av sjukdom, ålder och funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan lämna sin valsedel till ambulerande röstmottagare.
Beställning av ambulerande röstmottagare ska ske till valnämndens kansli på telefonnummer 072-234 38 23.

Valskjutsar

Väljare inom kommunen, som önskar skjuts till vallokal den 9 september 2018, kan anmäla detta till valnämndens kansli på telefonnummer 072-234 38 23
senast fredag 7 september klockan 12.00.

Mer information

Vanliga frågor och information om bland annat rösträtt, utlandsboende, lagar och regler samt information på andra språk, lättläst svenska eller teckenspråk finns på valmyndighetens webbplats: www.val.se. Du kan även ringa Valmydighetens valupplysning på telefonnummer 020-825 825.


MEÄNKIELELÄ

Pyhänä, syyskuun 9 päivä 2018 oon vaali valtiopäivile, kunnan- ja
maakäräjävaltuusthoon.

Vaalipäivänä 9 syyskuuta voit äänestää sinun vaalilokaalissa, jonka näet sinun äänestyskortista, joka tullee postin kansa sinun folkpuukföörinkiosottheesheen 16 ja 22 elokuun välilä.

Etukätheisäänestäminen

Etukätheisäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, elikkä 22 elokuuta ja jatkuu vaalipäihvään 9 syyskuuta asti. Etukätheen voipii äänestää missä tahansa Ruottissa, ko sulla vain oon äänestyskortti matkassa. Kaihnuussa voipii äänestää seuraavissa paikoissa ja ajoila, katto yläpuolela.
Sulla häätyy olla matkassa äänestyskortti ja id-paperi ko äänestät. Voit kans äänestää maalaispostinkantajan kautta.

Äänestyskortti

Jos sie olet kavottanu äänestyskortin voit tilata uuen vaalilautakunnan kansliasta telefooninumerosta 072-234 38 23 tai kautta valnamnd@kalix.se

Pyytiäänestys

Jotta pystyy äänestämhään pyytin kautta tarttee pyytin, toistajan, vaaliseetelit, vaalikuvertit ja tavallisen kuvertin. Toistaja ja pyyti ei voi olla sama persuuni. Pyytiäänestysmateriaalia voipii hakea kaikista äänestyspaikoista.

Ampyleerante eli kiertävä äänten vasthaanottaja
Hään joka saihrauen, iän tai toimintarajotuksen takia ei itte voi päässä äänestyspaikale, voipii jättää vaaliseetelit kiertävälle äänten vasthaanottajalle. Tilaus äänten vasthaanottajasta häätyy tehhä vaaliviraston kanslihaan, telefooninumero 072-234 38 23.

Vaalikyytit

Äänestäjät jokka asuva meän kunnassa ja toivova kyytin vaalilokahliin vaalipäivänä 9 syyskuuta, häätyy ilmottaa sen viimisthään perjantaina 7 syyskuuta klo. 12.00 vaalilautakunnan kanslihaan, telefooninumero 072-234 38 23.

Lissää informasjuunia

Tavallisia kysymyksiä ja informasjuunia muun muassa ulkomaila asuvile, äänestysoikeuksesta, laki ja säännöt, infoa muila kielilä, helppoluettu ruotti ja viittomakieli löytyy vaaliviraston veppipaikasta www.val.se tai vaaliviraston vaaliypplyysninkistä telefooninumerosta 020-825 825.


SUOMEKSI

Sunnuntaina 9. syyskuuta 2018 järjestetään valtiopäivä-, kunnallis- ja maakäräjävaalit.

Vaalipäivänä 9. syyskuuta voit äänestää vaalihuoneistossasi, joka lukee äänestyskortissa, se lähetetään väestörekisteri osoitteeseesi elokuun 16. ja 22. päivän välillä.

Ennakkoäänestäminen

Ennakkoäänestys alkaa 18 päivää ennen vaalipäivää, eli 22. elokuuta ja jatkuu vaalipäivään 9. syyskuuta asti.
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa Ruotsissa ja äänestyskortti pitää silloin olla mukana. Kalixissa voi äänestää seuraavissa paikoissa ja ajoilla, katso yllä.
Äänestykseen on otettava mukaan äänestyskortti sekä henkilöllisyystodistus. On myös mahdollista äänestää maalaiskirjeenkantajan kautta.

Äänestyskortti

Jos olet kadottanut äänestyskorttisi voit tilata uuden vaalilautakunnan kansliasta puh. 072-234 38 23 tai sähköpostitse valnamnd@kalix.se

Asiamiehen välityksellä äänestäminen

Äänestäminen asiamiehen välityksellä edellyttää asiamiehen, todistajan, vaaliliput, vaalikuoret sekä kirjekuoren. Todistaja ja asiamies ei voi olla sama henkilö. Asiamiehen välityksellä äänestämisen erityismateriaalia voi hakea kaikista äänestyspaikoista.

Kiertävä äänten vastaanottaja

Se joka sairauden, iän tai toimintarajoitteen vuoksi ei itse pääse äänestyspaikalle voi jättää vaaliliput kiertävälle äänten vastaanottajalle. Tilaus kiertävästä äänten vastaanottajasta tehdään vaaliviraston kautta puh. 072-234 38 23.

Vaalikyydit

Äänestäjät jotka asuvat kunnasamme ja toivovat kyydin äänestyspaikalle vaalipäivänä 9. syyskuuta, täytyy ilmoittaa sen viim. perjantaina 7. syyskuuta klo. 12.00 vaalilautakunnan kansliaan, puh. 072-234 38 23.

Lisää tietoja

Yleisiä kysymyksiä sekä lisää tietoja muun muassa ulkomailla asuville, äänestysoikeudesta, laki ja säännöt sekä tietoa muilla kielillä, selkokielinen ruotsi ja viittomakieli löytyy vaaliviranomaisen sivustosta www.val.se tai puhelimitse Vaaliviraston vaali-informaatiosta 020-825 825.