Setra har lämnat besked om att man planerar att varsla de anställda vid sågen i Kalix. Här svarar Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Kalix på detta besked.

Det är med bestörtning kommunen nåddes av beskedet att Setra ska varsla de anställda vid sågen i Kalix. Mest går tankarna till de anställda med familjer som drabbats av detta tråkiga besked.

Kommunen har sedan försäljningen av sågen blev känd uppvaktat Setras VD och ledning samt Sveaskog, som är delägare i Setra. Kommunen har försökt att påverka ägarna att ta sitt ansvar för fortsatt drift eller åtminstone att sälja sågen till ett fördelaktigt pris med löften om råvarukontrakt till de intressenter, som har visat intresse, för att driften vid sågen skulle säkerställas för framtiden. Vi har även haft kontakt med intressenter som visat intresse för sågen.

Det är ytterst anmärkningsvärt att Setra väljer att ta stora avvecklingskostnader, då det har funnits intressenter som velat köpa sågen för fortsatt drift. Kommunen kommer att kontakta Setra för ytterligarte samtal i frågan om försäljningsprocessen och beslutet om nedläggning.
Då det finns statligt ägaransvar i Setra via Sveaskog hade kommunen förväntat sig någon form av samhällsansvar i frågan om nedläggning.

Tommy Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande