Kommunens resultat för 2016 blir 33.7 miljoner, vilket är 17, 3 miljoner bättre än budget.

Kalix kommun gick in i 2016 med verksamhetsanpassningar på -19,8 miljoner, och dessa har bidragit till det mycket goda resultatet. Ett stort tack till alla fantastiska medarbetare, som har gjort det möjligt.
Ökade skatteintäkter och riktade medel från regeringen har även bidragit till Kalix kommuns mycket goda resultat för 2016.