Kalix är en av endast tre kommuner i Norrbotten där invånarantalet ökar. – Att Kalixborna blir fler beror framför allt på att det är många som väljer att flytta hit, vilket vi förstås tycker är oerhört positivt, säger Tommy Nilsson, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Kalix.

När SCB:s (Statistiska Centralbyråns) siffror från första halvåret 2020 är sammanställda kan man se att Kalix är en av endast tre kommuner i Norrbotten där befolkningen ökat, de övriga två är Piteå och Älvsbyn. Detta är trendbrytande för Kalix kommun, som inte sett en positiv befolkningsutveckling över helåret sedan 1991.

Kalix kommun hade ett positivt inflyttningsnetto under första halvåret 2020, då det efter justering var 53 personer fler som flyttade till kommunen än från. Dessvärre dras det positiva inflyttningsnettot ned av det faktum att det i Kalix var 51 personer fler som dog än som föddes.

Befolkningsstatistiken finns på SCB:s webbplats