Den 23 mars firas Nordens Dag, dagen då grunden för det officiella nordiska samarbetet, Helsingforsavtalet, undertecknades. Varje år firas denna dag lokalt, regionalt och nationellt. Dagen firas även i andra nordiska länder.

Nordiska Ministerrådet firar även sitt 50-årsjubileum på Nordens Dag 2021. Nordiskt Samarbete uppmärksammar detta med fem tematiska debatter, som lyfter fram vad där de nordiska länderna tillsammans har bidragit med och vad nordiska nyckelspelare fokuserar på just nu.

Det blir fördjupningar på områdena jämställdhet, gränshinder, cirkulär ekonomi, yttrandefrihet och kultur.

Föreningen Norden uppmärksammar också Nordens Dag digitalt, bland annat genom ett webbinarium om Nordens framtid.