Kalix kommunfullmäktige gjorde under sammanträdet den 28 november ett gemensamt uttalande angående de föreslagna neddragningarna på Kalix sjukhus. Kommunfullmäktiges ordförande Susanne Andersson (S) och kommunalråd Tommy Nilsson (S) kommenterar här uttalandet.

Uttalandet är som följer: 

"Nedanstående partiers gruppledare i Kommunfullmäktige i Kalix säger nej till de föreslagna neddragningarna vid Kalix sjukhus.
Vi accepterar inte att IVA-platser flyttas, att narkosläkare och fast röntgenläkare tas bort från Kalix sjukhus. Dessa neddragningar försämrar patientsäkerheten och tryggheten för medborgarna i Kalix kommun och i hela östra Norrbotten.
Ett genomförande av neddragningarna vid sjukhuset kommer att påverka den positiva utvecklingen i Kalix kommun. Neddragningarna ger inte avsedda kostnadseffekter utan pengar flyttas endast till ambulanssjukvård och ytterligare investeringar vid andra sjukhus i länet. Centralisering leder i detta fall inte till kostnadseffektiviseringar, men uppenbart i detta fall till fördyringar för skattebetalarna. Längre transporter av patienter och anhöriga i större utsträckning ger även stor miljöpåverkan, men även högre kostnader.
Vidare kommer neddragningarna på sikt även att försvåra rekryteringar till hälsocentraler i området, då sjukhuset inte blir intressant för AT-tjänstgöring. Decentralisera istället verksamheter till Kalix sjukhus, för att effektivisera planerade operationer och minska köerna vid övriga sjukhus.
Tänk nytt, klokt och överväg alternativa lösningar!

Tommy Nilsson, Socialdemokraterna
Sven Nordlund, Miljöpartiet
Katarina Burman, Vänsterpartiet
Linda From, Moderaterna
Henrik Eriksson, Centerpartiet
Richard Mohss, Liberalerna
Aimo Suomela, Kalixpartiet
Carl-Otto Gählman, Framtid i Kalix"