Morjärvsbygden tilldelas utmärkelsen
Morjärvsbygden tilldelas utmärkelsen "Årets Bygd 2018".

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 14 oktober delades utmärkelsen "Årets Bygd 2018" ut till Morjärvsbygden. Årets Bygd i Kalix utses av Kalix kommun efter förslag från Samverkansrådet.

Näringslivsstrateg Peder Nilsson meddelar i tjänsteskrivelse den 7 juni 2019, att "Årets bygd 2018 tilldelas Morjärvsbygden för den utveckling som skett och sker på orten. I Början av 2011 samlades ett antal (40) personer till en träff där fokus låg på vad som behöver ske på orten för att den skall utvecklas. Resultatet från denna träff blev en utvecklingsplan med kontinuerliga uppdateringar och som låg och ligger till grund för byautvecklingen. Morjärvsbyarnas utvecklingsförening och ortens starka föreningsliv, dess ledare och funktionärer har betytt mycket i denna utveckling liksom det stöd som finns på orten för genomförda projekt och verksamheter."

Handel och utveckling

"Föreningslivet har deltagit i aktiviteter vilket är speciellt värdefullt och senaste årens tillskott i byns utveckling är Morjärvs Handel & Utveckling ekonomisk förening vars syfte är att bedriva handel med livsmedel, driva servicepunkt med E-hälsa, närarbetsplatser och annan service i nära samarbete med Kalix kommun, föreningen kommer även i framtiden att driva angelägna utvecklingsfrågor som vänthall med fik för av och påstigande vid järnvägsstationen."

Musikfestival och Is-SM

"Byns Folketshusförening genomför årligen ett större antal arrangemang. Morjärvs rock och blues förening genomför årligen Flakasand rock och blues festival. Morjärvs motorsällskap anordnar årligen Is-SM för bilar på Kalix älvens is (Flest Is-SM tävlingar i Sverige) och som krydda i byautvecklingen är den potential som finns i turismens möjligheter och där hoppet står till det vilda och storslagna i vår natur.

Morjärv tror på framtiden och en positiv utveckling i Kalix kommun i allmänhet och Morjärvsbygden i synnerhet."