Kommunstyrelsen vill veta vad du vill att kommunen ska satsa på för ett attraktivare Kalix – bidra med dina synpunkter via webbenkäten och/eller kom och träffa kommunstyrelsen "On tour" fredag den 20 juli.

Under Sommarfesten i Kalix, fredag den 20 juli klockan 12.00-15.00, finns kommunstyrelsen vid Kalix Folkets Hus. Kom och prata om ett attraktivare Kalix, om vad som är bra och vad som går att göra bättre.

Därför vill vi ta del av dina synpunkter

Framtidens största utmaning för Kalix är att klara arbetskraftsförsörjningen i näringslivet och kommunens egna verksamheter. För att klara det måste fler unga stanna kvar i kommunen och fler flytta till kommunen.

Utifrån forskning vet vi att enbart jobb inte lockar människor att bo kvar eller flytta till en kommun utan det är andra faktorer som har betydelse.

Lämna dina synpunkter via vårt webbformulär, fram till den 12 augusti