Måndag den 15 januari sammanträdde kommunstyrelsen i Kalix. Kalix kommuns informationsansvarige Reine Sundqvist och kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) pratar här om det viktiga beslutet att öppna kommunstyrelsens möten för allmänheten.